GroenLinks stelt lelieteelt opnieuw ter discussie

Wolvega – De raadsfractie van GroenLinks vindt de bestaande informele afspraken met bollentelers in Weststellingwerf een erg smalle basis gezien de risico’s die bewoners lopen door de gebruikte gewasbeschermingsmiddelen. Sinds dat die afspraken door het vorige college in 2015 zijn gemaakt is het aantal hectares met bollen gegroeid naar 137 hectare in 2017.

GroenLinks wil van het college weten of alleen die uitbreiding al geen reden is om alsnog een convenant af te sluiten. In Weststellingwerf zijn er geen harde afspraken met bollentelers gemaakt over de omstandigheden waaronder bollen/lelies worden geteeld en de bestrijdingsmiddelen die worden gebruikt. GroenLinks trok in 2015 op basis van de gesprekken tussen wethouder Frans Kloosterman en de bollentelers nog een motie in om toen al tot een convenant te komen. De telers zeiden Kloosterman toen toe rekening te houden met de omgeving, zoals de afstand bijvoorbeeld tot scholen.

Wijken telers uit?

In Westerveld is al wel sprake van een convenant, maar ook dat roept weer discussie op bij de actiegroep Meten=Weten, die landelijke afspraken wil over bijvoorbeeld de afstand tot huizen. De bollenboeren hebben daarbij de wet aan hun kant. Ze houden bij hoog en bij laag vol dat ze zich bij het spuiten aan alle regels houden. Maar die regels bieden omwonenden van bollenpercelen niet genoeg bescherming, brengen de tegenstanders daartegen in. Zij vertrouwen de normen niet. Fractievoorzitter Gaby Thijssen van GroenLinks: ‘Wordt gezien de weerstand die er in Westerveld is tegen de lelieteelt, Weststellingwerf niet dé uitwijk voor lelieteelt zoals dat ook bij de gaswinning speelt; er kan meer in Weststellingwerf?’

GroenLinks tegen uitbreiding lelieteelt

GroenLinks reageert op een column in de Stellingwerf van deze week, waarin het verschil wordt belicht tussen de grote maatschappelijke onrust in Westerveld en de ogenschijnlijke rust in Weststellingwerf over dit onderwerp. GroenLinks wil ook weten wat er met eventuele klachten is gedaan. ‘In tegenstelling tot buurgemeente Westerveld horen we inwoners rondom de betreffende percelen niet of nauwelijks, vorig jaar is er een brief met betrekking tot overlast van lelieteelt op de lijst met ingekomen stukken verschenen. Dat wil overigens niet zeggen dat in Weststellingwerf geen risico’s gelopen worden door de gevolgen van de lelieteelt en de gebruikte middelen.’

GroenLinks rekent in de vragen aan het college voor dat er per jaar in Weststellingwerf op basis van de hectarecijfers van 2017 zo’n 17.000 kilo aan bestrijdingsmiddelen op de velden met bollen wordt uitgestort. ‘Is het college het eens met de stelling dat de hoeveelheid gebruikte bestrijdingsmiddelen een negatieve invloed heeft op de biodiversiteit en dat dit onwenselijk is? Is het college bereid de uitbreiding van de lelieteelt te stoppen doch op zijn minst af te remmen en daartoe de nodige stappen te zetten, eventueel met andere gemeenten en/of provincie?’ De leden van de gemeenteraad van Westerveld steken in ieder geval op korte termijn de koppen bij elkaar om de gemaakte afspraken met de lelieboeren nog beter tegen het licht te houden.

Discussieavond in Zorgvlied

Op donderdag 12 maart wordt door De Herensociëteit “het Friesch-Drentsche Wold” in Villa Nova in Zorgvlied een discussieavond georganiseerd over het grondgebruik in Westerveld en de Stellingwerven. De regelgeving wordt steeds worden ingrijpender en bepaalt de mogelijkheden voor grond- en ruimtegebruik. De vraag is wat dit betekent voor een gebied met zoveel natuur en landbouw en dus ook de lelieteelt. De avond gaat over het gevecht om de schaarser wordende ruimte in het Drents-Friese grensgebied. Zo vertelt veehouder Tjerk Hof uit Oldeberkoop over het proces van aanpassingen op zijn bedrijf aan de eisen/mogelijkheden van duurzame natuurontwikkeling.