Raad spreekt treurnis uit over gang van zaken rond Biosintrum

Oosterwolde – Alle eerdere openlijke excuses van de burgemeester over de gang van zaken rond het noodlijdende Biosintrum waren voor de gemeenteraad van Ooststellingwerf voldoende reden om het college vertrouwen te geven om met het project verder te gaan. ‘Er zijn fouten gemaakt, maar de blik moet nu naar voren. We willen er wel bovenop zitten,’ zo vertolkte Ge Bouma (CDA) de mening van de raad.

Wolter Slager (WijLokaal) stelde dat het college steken heeft laten vallen bij het adequaat informeren van de raad. ‘Wij vinden het project echter te belangrijk, om nu al handdoek in de ring te gooien.’ En ja, er zijn ook volgens Ooststellingwerfs Belang zaken misgegaan, zoals de budgetoverschrijdingen. Fractievoorzitter Henk Dongstra constateerde echter dat het college diep door het stof is gegaan over wat er in financiële aannames en communicatie fout is gegaan. ‘We moeten nu zorgen dat de gifbeker leeg komt.’

Ook de drie collegepartijen steunden daarom een motie van treurnis van het onafhankelijke raadslid Simon ter Heide. Daarin werd gesteld dat het college inschattingsfouten heeft gemaakt over de kosten en dat de raad daarover niet tijdig is geïnformeerd. Maar er werden in de motie geen verdere consequenties aan verbonden. Zelfs wethouder Fimke Hijlkema noemde het ‘een constructieve motie’. ‘We hebben een wijze les geleerd.’ De motie was vooral een stevige tik op de vingers van een bezorgde gemeenteraad.

Motie van wantrouwen krijgt geen steun

De motie haalde de kou uit de lucht na de harde taal in een commissievergadering, een uitgestoken hand om deze raadsvergadering ‘dingen af te sluiten’, zoals Ter Heide het formuleerde. ‘Om met enthousiasme en voortvarendheid met het project verder te gaan. Op een gegeven moment zijn we er ook een keer klaar mee.’ Het college had immers publiekelijk, zowel mondeling als schriftelijk, verontschuldigingen aangeboden en daarmee erkend dat er sprake was geweest van onzorgvuldig handelen. ‘En ja, daar kom je dan dus mee weg,’ zo constateerde VVD’er Sierd van Weperen, die de positie van het college wel ‘fragiel’ noemde.

Maar de raad zag geen reden om later deze avond een D66-motie van wantrouwen gericht tegen burgemeester Harry Oosterman te steunen, die tot voorkort portefeuillehouder was. Simon ter Heide wil wel (besloten) de rol van de burgemeester bespreken tijdens een functioneringsgesprek. ‘En dan zien we wel wat er uitkomt en hoe de raad en ook de burgemeester er in zit.’ Oosterman zei dat hij de raad twee jaar geleden niet heeft voorgelogen en dat de meerkosten toen niet bekend waren. Verder hield hij zich afzijdig in het debat.