Hoe ziet toekomst van Ooststellingwerf eruit?

Oosterwolde - Hoe ziet Ooststellingwerf er over tien jaar uit? In een omgevingsvisie staan de plannen en ambities. De gemeente maakt het komende jaar een dergelijke visie. Deze beschrijft het toekomstbeeld voor Ooststellingwerf. De omgevingsvisie gaat over zaken als wonen, werken en samen leven.

In 2021 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Deze wet bundelt allerhande bestaande wet- en regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening, water, milieu in één nieuwe wet. In de Omgevingswet is vastgelegd dat het Rijk, de provincies en de gemeenten een omgevingsvisie opstellen.

Een omgevingsvisie legt het toekomstbeeld van de gemeente Ooststellingwerf vast voor de langere termijn. In de visie verwoordt de gemeente wat haar ambities en opgaven zijn voor de dorpen, de natuur en de recreatie. In de visie gaat het over leefbaarheid, gezondheid en duurzaamheid.

Ooststellingwerf trekt ongeveer een jaar uit om een omgevingsvisie op te stellen. De eerste stappen zijn op het gemeentehuis gezet. Nu is het moment aangebroken dat de gemeente met inwoners en ondernemers in gesprek gaat. In diverse dorpsgesprekken kunnen Ooststellingwervers aangeven hoe zij tegen de toekomst van de gemeente of hun dorp aankijken. Ook wordt een enquête opgesteld en op een Omgevingsfestival kan iedereen meedenken over de visie.

Er komen verschillende bijeenkomsten voor betrokkenen. Woensdag 26 februari gaan vertegenwoordigers van de landbouw, toerisme en recreatie in het Biosintrum in Oosterwolde met elkaar in gesprek.

Aanvang 20.00 uur.