Zuidoost-Friesland krijgt 15 miljoen uit Regiodeal-pot

Wolvega/Oosterwolde - Zuidoost-Friesland krijgt 15 miljoen euro uit de Regiodeal-pot van het kabinet.

Het valt als enige Friese project in de prijzen, zo is vrijdag bekrachtigd door de ministerraad.

Het geld komt ten goede aan de gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland en Weststellingwerf. Zij dienden een plan in om de kernen in kleine dorpen leefbaar te houden. In de dorpen moeten voldoende plekken komen waar jong en oud kan verpozen. Grotere regionale kernen als Wolvega, Gorredijk, Akkrum en Jubbega verdienen een kwaliteitsimpuls.

Zuidoost-Friesland wil zich toeristisch gaan verkopen als ‘het andere Friesland’. De gemeenten willen samen met Wetterskip Fryslân de waterhuishouding beter aanpassen op toekomstige perioden van droogte, en er moet een regionaal onderzoekscentrum komen dat is toegespitst op de kennis van de bodem.

Regiodeals zijn een initiatief van Rutte-III. In drie etappes kwam er 950 miljoen euro beschikbaar. Het rijk betaalt de helft, de regio lapt de andere helft. Voor de derde en laatste tranche was 180 miljoen euro te verdelen. Holwerd aan Zee viel tijdens een eerdere ronde al in de prijzen.

Zuidoost-Friesland had 25 miljoen euro aangevraagd. De derde tranche was ruim overtekend; uit alle uithoeken van het land waren 26 voorstellen ingediend met een gevraagd budget van bij elkaar 474 miljoen euro. Het kabinet diende 14 projecten miljoenen toe. Een project van de Waddeneilanden en het project ‘blauw-groene delta’ vielen buiten de boot.