Sta op op weg naar Pasen

Oosterwolde - Ook dit jaar wordt de traditie voortgezet om in de Veertigdagentijd een boekje te maken dat in huis kan worden gebruikt voor een moment van bezinning.

Dit jaar is ‘Sta op!’ het thema van de Veertigdagentijd, de periode van Aswoensdag tot Pasen.

Bezinning

Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. Er wordt dan stilgestaan bij het lijden van Jezus én bij het lijden van naasten, dichtbij en ver weg. De Veertigdagentijd loopt dit jaar van 26 februari tot en met zaterdag 11 april, de dag voor Pasen. Veertig is een getal dat duidt op voorbereiding en overgang.

De werkgroep van de vier Protestantse gemeenten Appelscha, Donkerbroek, Frieslands End en Oosterwolde, heeft het landelijke thema “Sta op!” als leidraad genomen voor het veertigdagentijdboekje dat ze heeft samengesteld .

Taakverdeling

Het boekje bevat voor elke dag een Bijbellezing. Dit jaar wordt daarbij het Evangelie van Matteüs gevolgd. Daarnaast bevat het meditaties van de voorgangers, gebeden, gedichten, liederen, puzzels en recepten en kleurplaten voor de kinderen.

De werkgroep heeft dezelfde werkwijze toegepast als vorig jaar. Elk lid van de werkgroep nam een periode van 10 dagen voor haar of zijn rekening. Ze zochten gebeden, liederen en gedichten die passen bij het betreffende Bijbelgedeelte. Daarna werd alles besproken en een definitieve keuze gemaakt.

Het titelblad is weer gemaakt door Hennie Tavenier uit Appelscha. Zij is lid van de werkgroep en vertegenwoordigt samen met Geke Wolters de protestantse gemeente van Appelscha. Tineke Kraak zit namens de kerk van Donkerbroek in de werkgroep en Catrien Visser namens Frieslands End. Verder is Hamke Veenstra lid van de werkgroep namens de protestantse gemeente van Oosterwolde.

Boekje opvragen

‘Elke keer als we voor de eerste keer bijeen komen denk je: Krijgen we het wel weer voor elkaar om een boekje samenstellen? En achteraf zeggen we: Wat was het weer leuk om er mee aan de slag te gaan en wat is het weer mooi gelukt”, zo spreken de leden van de werkgroep zich uit.

Er zijn dit jaar ongeveer 1350 boekjes gedrukt door Thea en Willem Kraaij uit Oosterwolde. Zij verzorgen al jaren het kopieerwerk voor de Protestantse Gemeente Oosterwolde. Het 52 pagina’s tellende boekje wordt verspreid onder de gemeenteleden van bovengenoemde gemeenten.

Belangstellenden die een boekje willen ontvangen kunnen dat op vragen bij Hamke Veenstra via veenstra.hs@ziggo.nl