Kloosterman bots met Natuurmonumenten over steenmarter

Boijl – Voorzitter Frans Kloosterman van de Bond Friese Vogelwachten (BFVW) heeft het even gehad met Natuurmonumenten, nu deze organisatie zich keert tegen voorstellen om de steenmarter bejaagbaar te maken.

Kloosterman staat vierkant achter het provinciale verzoek aan Natuurminister Carola Schouten om de steenmarter op te nemen op de landelijke vrijstellingslijst. De marter geldt als een van de voornaamste nestrovers in weidevogelgebieden. In gebieden waar vorig jaar met een ontheffing van de provincie bij wijze van proef marters zijn weggevangen en gedood, schoot het broedsucces omhoog.

Aantal meldingen stijgt

De provincie heeft geen harde cijfers over de aantallen steenmarters in Friesland en de schade die zij aanrichten, maar constateert wel dat het aantal meldingen de afgelopen jaren is opgelopen. Het provinciale verzoek kreeg in december bijval van de VVD-Kamerleden Aukje de Vries en Arne Weverling, die Schouten via schriftelijke vragen op een uitspraak vergen. De minister meldde eind januari dat zij meer tijd nodig heeft voor het inwinnen van informatie.

Natuurmonumenten riep in januari via Facebook en Twitter zijn volgers op om Schouten op andere gedachten te brengen. De steenmarter werd gepresenteerd als ‘een prachtig dier’ met daarbij ,,een schattige foto’’, zoals oud-wethouder Kloosterman uit Boijl het omschrijft. Hij werd een jaar geleden voorzitter van de BFVW.

Eenzijdig

Dat Natuurmonumenten met geen woord spreekt over de schade die marters aanrichten onder weidevogels, noemt Kloosterman ,,wel heel eenzijdig’’. Hij wijst er bovendien op dat Natuurmonumenten in enkele Friese topvogelreservaten dit jaar zelf ook steenmarters heeft laten wegvangen op basis van de provinciale ontheffing. Maar dat is volgens provinciaal ambassadeur van Natuurmonumenten Arjen Kok toch echt iets anders dan het dier vogelvrij verklaren.