Raad wil zeggenschap over ambitiefonds

Oosterwolde – De gemeenteraad wil zelf bepalen hoe het geld wordt besteed dat eerder al beschikbaar is gesteld voor een Ambitiefonds.

Het gaat om een bedrag van in totaal € 1,5 miljoen voor drie jaar dat bedoeld is om incidentele projecten.

Het college had voor de besteding van het geld spelregels vastgesteld en die als mededeling gestuurd naar de raad. Maar de fracties in de raadscommissie samenleving staken daar dinsdagavond een stokje voor op initiatief van WijLokaal. Jenny Dolsma: ‘Daar vinden we als raad ook wat van, dus geen mededeling, maar een besluit door de gemeenteraad.’ Andere fracties steunden haar daarin.