Ooststellingwerf: laagvliegroute definitief schrappen

Oosterwolde – 'Er is pas echt weer rust zodra de laagvliegroute over de Stellingwerven definitief ie geschrapt.' Dat zei wethouder Marcel Bos dinsdagavond in een commissievergadering van Ooststellingwerf op vragen van de bezorgde fractie van WijLokaal.

Bos: ‘Als de staatssecretaris voor de zomer alle benodigde gegevens op tafel heeft, is het niet alleen een keuze om de laagvliegroute toch niet te activeren, maar zou het een stevig signaal zijn om deze definitief te schrappen.’

Staatssecretaris Barbara Visser gaf vorige week in de Tweede Kamer uitleg over de commotie die is ontstaan na berichten over de laagvliegroute over het oosten van de provincie. Zij zei nogmaals dat een ambtelijk bericht van de Luchtmacht, die schreef de route opnieuw in gebruik te willen nemen, ongelukkig was geweest en prematuur. Ook Bos sprak dinsdag over een 'ongelukkige berichtgeving'. 

‘Momenteel geen behoefte’

In december schreef Defensie dat het „momenteel behoefte heeft” om de route weer in gebruik te nemen. 'Om dit mogelijk te maken werkt Defensie aan een aanvraag voor een Natuurbeschermingswet vergunning. Als deze vergunning een feit is, zal Defensie onderzoeken hoe deze route weer in gebruik genomen kan worden. Daarbij wordt de omgeving betrokken.'

Het is volgens wethouder Bos goed dat er snel is geschakeld en de wereld heeft daarna dus niet stilgestaan. 'De commotie is vlot doorgedrongen bij Provinciale Staten en de Tweede Kamer.' Het resultaat was volgens wethouder Bos dat bestuurders, inwoners en politiek bijna allemaal schouder aan schouder zijn komen te staan voor een gezamenlijk doel: het schrappen van de laagvliegroute.

Want ook in Drenthe en Overijssel gingen namelijk alle alarmbellen af. De route voert van Moddergat naar Kollum, Harkema, Ureterp, Nijeberkoop, Noordwolde-Zuid, Vledder en Steenwijk. Boven deze lijn mogen straaljagers op minimaal 75 meter hoogte vliegen.

Natuurgebieden op vliegroute

Het lijkt kortom alsof er volgens de staatsecretaris sprake is van een misverstand, maar definitief schrappen is voor haar nog een stap te ver. Vooralsnog houdt ze vast aan de situatie die in 2002 is afgesproken. Toen werd het gebruik van de route opgeschort vanwege geluidsoverlast en de gevaarlijke situatie die kan ontstaan door de ligging van luchtvaartterrein Drachten, dat net als beschermde Natura2000 en stiltegebieden op de route ligt.

Ten opzichte van 2002 is er in die zin volgens Bos niets veranderd. 'De redenen om de route in 2002 te sluiten gelden nog steeds, of misschien nog sterker.' Bos hoopt dat de verbazing, schrik en ongerustheid weer kan afnemen, maar ook hij wil de route nu dus - met steun van de gemeenteraad - definitief schrappen. Het college stuurt daarom namens de raad een brief naar Provinciale Staten. Daarin wordt steunt uitgesproken voor een motie die daar op 26 februari aan de orde komt.