Raad besluit dit najaar of Biosintrum nog bestaansrecht heeft

Oosterwolde – Het geduld bij D66 raakt op. De fractie heeft nog steeds geen antwoord op de vraag waarom er in februari 2018 op schriftelijke vragen is gemeld dat er geen meerkosten waren voor het noodlijdende Biosintrum. Fractievoorzitter Tammo Munting gelooft niet dat er sprake is geweest van een vergissing, zo zei hij in een commissievergadering.

Burgemeester Harry Oosterman liet de woordvoering over aan een strijdbare wethouder Fimke Hijlkema, die daarvoor direct complimenten oogste. Oosterman luisterde wel mee en hoorde hoe hij door D66’er Munting stevig werd aangepakt. ‘De burgemeester heeft gezegd dat er geen meerkosten waren en reageerde destijds op vragen gepikeerd. Hij wist dat wel degelijk of hij had het moeten weten. Dus zetten we grote vraagtekens bij zijn geloofwaardigheid. En ja, de vertrouwensvraag is naar boven gekomen. Dat kan alleen worden weggenomen bij een spoedig antwoord op de vraag.’ Ook volgens Jelke Nijboer van collegepartij de PvdA had D66 daarmee een punt.

De collegepartijen CDA en Ooststellingwerfs Belang luisterden stilzwijgend toe. Simon ter Heide vond het vreemd dat ze andere fracties nu de kastanjes uit het vuur laten halen. D66 vond het zwijgen echter 'een verademing'. De beide fracties lieten daartoe uitgedaagd slechts weten de mogelijke scenario's belangstellend af te wachten. Daartoe worden nu een stuurgroep en een projectteam opgericht. De andere fracties vonden met D66 dat er duidelijkheid moet komen of de burgemeester - in de beleving van D66 - opzettelijk informatie voor de raad over de financiële tegenvallers heeft achtergehouden.

‘Kunnen we wel verder met deze burgemeester?’

Het achterhouden van informatie heeft voor D66 verstrekkende gevolgen. Tammo Munting: ‘Ik geef het college elke keer de kans om de vraag te beantwoorden, het houdt een keer op. Ik eis een antwoord op de vraag, anders kunnen we niet verder met het Biosintrum en deze burgemeester.’

Diverse fracties steunden in de vergadering de oproep van D66 om snel een antwoord te krijgen. Onafhankelijk raadslid Simon ter Heide snapte niet dat we nu weer een maand verder zijn, zonder duidelijkheid. ‘Het was logisch geweest dat er nu antwoord zou zijn, dan hadden we deze discussie nu niet gehad. De burgemeester heeft gezegd dat de exploitatie de eerste vijf jaar gedekt was.’

Het college vindt achteraf zelf ook dat de raad eerder geïnformeerd hadden moeten worden over de problemen. GroenLinks wilde weten of nadrukkelijk besloten is de raad niet te informeren. Wethouder Fimke Hijlkema: ‘Het was een lastige afweging. Je wilt eerst kijken of je problemen kunt oplossen. Daar hebben we excuses voor aangeboden.’

Stappenplan krijgt een kans

De fractie van Wij Lokaal zag in het stappenplan van het college nog geen licht aan de horizon. Het eerste wat er volgens het college moet gebeuren is de huidige stand van zaken in beeld brengen. Het gaat dan om een opzet voor de nu verlieslijdende exploitatie van het Biosintrum en het onderzoeken welke investeringen nodig zijn. Verder worden niet alleen met de gemeenteraad, maar ook met andere stakeholder gesprekken gevoerd, zoals ondernemers, provincie en onderwijsinstellingen. De raad wil dat nog wel eerst als een voorstel met een kostenplaatje op tafel hebben.

VVD noemt McDonalds

De gemeenteraad zal vervolgens naar verwachting voor het eind van het jaar een besluit nemen over de toekomst van het Biosintrum en de overdracht van het nog steeds niet opgeleverde pand aan een stichting. Voorzitter Liesbeth Vos van die stichting heeft per brief laten weten nu het pand van de gemeente ook niet te willen overnemen. 'Gezien de risico’s die langzamerhand zichtbaar en concreter worden die het eigenaarschap van het gebouw met zich meeneemt, vinden wij het niet verantwoord het eigenaarschap van het gebouw de komende periode op ons te nemen.' 

Het wordt dit najaar een debat in de raad over het doorgaan met financieren van de tekorten of stoppen. De raad wil dan ook direct onderzoeken of het overdragen aan een commerciële partij een optie is. Jakob Baar van de VVD noemde zelfs restaurantketen McDonalds. Baar wilde het probleem ‘op een ondernemende manier’ oplossen. De raad wil overigens in geen geval dat de gemeente zich als een ondernemer gaat gedragen.

‘Ongeleid projectiel’

Ook volgens de PvdA en ChristenUnie kan het niet zo zijn dat de gemeente in lengte der jaren geld in het Biosintrum blijven stoppen. Berend Leistra van de ChristenUnie: ‘We spelen met geld van onze inwoners, het Biosintrum is een omgeleid project waarop we als raad geen grip krijgen. We stappen weer in een rijdende trein en weten niet waar die heen gaat.’ StellingwerfPLUS wil allereerst antwoord op de vraag of het Biosintrum wel bestaansrecht heeft, voor er een projectgroep wordt opgetuigd. Bij die fractie is wat dat betreft sprake van voortschrijdend inzicht.

Dat er nu door lekkages ook nog sprake is van waterschade helpt volgens Simon ter Heide ook niet mee voor het herstel van het vertrouwen in het project. ‘Iedere maand is er weer een tegenvaller.’ Wethouder Fimke Hijlkema kon nog niet zeggen hoe hoog de schade is en of de verzekeraar van de gemeente de schade dekt. Het is nog steeds haar doel om een bruisend kenniscentrum van het Biosintrum te maken.‘Het is niet onze intentie om te stoppen met het Biosintrum.’ Tammo Munting: 'Niet de intentie, maar wel een optie als het goedkoper is dan doormodderen?' De vraag bleef onbeantwoord.

Ondernemer Zwart houdt vertrouwen

Ontwikkelaar Anne Jan Zwart van het duurzame bedrijvenpark in Oosterwolde zei als inspreker dat het cynisme in de gemeenteraad heel slecht is. Daarmee verdwijnt volgens hem de focus op de dynamiek die het centrum los maakt. Hij sprak zijn vertrouwen uit in het Biosintrum. ‘Heel Friesland is trots op het Biosintrum. We raken hier geobsedeerd door financiën, het Biosintrum is levensvatbaar, het behoort nu al tot de hotspots in Friesland. Er staat een icoon in Ooststellingwerf. Dat moeten we een zwaardere weging geven dan de financiële perikelen, waarvoor ik overigens begrip heb. Het is goed om met elkaar in gesprek te gaan. Er zijn ondernemers die hier wel de schouders onder willen zetten.’