NiekHoort
Door Niek van der Oord

Krijgen van Lintje moet geen automatisme zijn

Het regent momenteel lintjes voor Friese brandweermensen. Ook in Oost- en Weststellingwerf ontvangen veel spuitgasten een koninklijke onderscheiding.

In totaal krijgen in onze provincie 164 brandweermensen een lintje opgespeld. De regels voor het krijgen van een lintje voor de brandweer worden strenger. Tot het eind van dit jaar krijgt een brandweervrijwilliger die twintig jaar of langer in dienst is en afscheid neemt, een koninklijke onderscheiding.

Geen automatische benoemingen meer

De Kanselarij der Nederlandse Orden heeft die automatische benoeming per 1 januari 2020 laten vervallen. Een vrijwilliger bij de brandweer ontvangt een vergoeding en is dus eigenlijk geen vrijwilliger. Formeel gelden dan voor het krijgen van een lintje andere regels.

In overleg met Brandweer Nederland is afgesproken dat iedere vrijwilliger die dit jaar twintig jaar of langer actief is, in 2020 nog wel in aanmerking komt voor een lintje. Het gaat om een eenmalige actie, bedoeld om het ‘leed’ van het einde van de regeling te verzachten. Brandweermensen konden eerder dit jaar aangeven of zij een onderscheiding willen, zonder dat zij nu al stoppen.

Niet iedereen hoeft een lintje

Van de ongeveer 300 benaderde Friese brandweervrijwilligers die op dit moment twintig jaar of langer actief zijn, willen volgens de Leeuwarder Courant 164 mensen graag een lintje ontvangen. De overige 135 mensen zitten daar niet op te wachten. De ‘weigeraars’ geven aan dat zij al die jaren graag op pad zijn gegaan voor de maatschappij, maar dat een onderscheiding niet nodig is. Anderen houden er niet van in de belangstelling te staan.

Raadsleden die blijven zitten krijgen hem

Dat het automatisch krijgen van een lintje wordt afgeschaft, vind ik terecht. Dat zou eigenlijk net zo goed voor raadsleden moeten gelden. Als die 12 jaar op hun zetel blijven zitten, krijgen ze automatisch een koninklijke onderscheiding. Of hij of zij als volksvertegenwoordiger nu wel of niet naar behoren heeft gefunctioneerd, maakt voor een lintje niets uit. Ze moeten wel van onbesproken gedrag zijn.

Veel lof voor de Gouden Pluim

Dat mensen een blijk van waardering op prijs stellen, werd mij onlangs nog eens duidelijk bij De Gouden Pluim-verkiezing die deze krant bedacht voor een vrijwilliger uit de gemeente. Lezers konden zelf kandidaten aandragen. In eerste instantie had ik er weinig fiducie in dat daar veel op zou worden gereageerd, maar de inzendingen en de aangedragen motivaties overtroffen mijn stoutste verwachtingen.

En ook op de doorgaans kritische sociale media werd louter positief gereageerd. De vijf genomineerden kregen veel bijval. Het was ook goed om te zien hoe blij de winnaar was met de waardering die onze lezers in de vorm van de Gouden Pluim uitten. Wat mij betreft voor herhaling vatbaar.