Meevallers van miljoenen voor Friese gemeenten na staken rechtszaken Liander

Zeker drie Friese gemeenten kunnen meevallers van miljoenen bijschrijven nu nutsbedrijf Liander rechtszaken over precariobelasting staakt.

Door het besluit van Liander om niet verder te procederen kan Tytsjerksteradiel bijvoorbeeld 7,4 miljoen euro bijschrijven. Voor de gemeente Harlingen gaat het om een bedrag van zo’n 2 miljoen euro. Weststellingwerf kan zich zelfs verheugen op bijna 11 miljoen euro.

Liander verloor in december het hoger beroep in de zaak tegen Tytsjerksteradiel en ziet af van cassatie, omdat de kans op succes klein zou zijn. Tevens zijn de rechtszaken tegen twaalf andere gemeenten gestaakt. Daaronder zijn het voormalige Dongeradeel, Harlingen, Ooststellingwerf, Opsterland en Weststellingwerf.

Rekening vorig jaar gemiddeld 50 euro hoger

Het nutsbedrijf is tegen precariobelasting, in dit geval de tax op kabels en leidingen, omdat die energie duurder maakt voor de klant. Bovendien vindt het bedrijf het oneerlijk dat klanten in gemeenten zonder precariobelasting via de energierekening meebetalen aan de opbrengst in andere gemeenten.

Liander is namelijk wettelijk verplicht de heffingen door te berekenen in de tarieven voor alle klanten. Volgens het bedrijf was de energierekening van een gemiddelde klant vorig jaar 50 euro hoger vanwege precariobelasting.

Voor gemeenten is precariobelasting een middel om extra inkomsten te genereren in dure tijden. Vooral de zorgtaken die ze moesten overnemen van het rijk drukken zwaar op het gemeentelijk budget. Verder was juist het gegeven dat de eigen burgers meebetalen aan de opbrengst in andere gemeenten vaak reden om ook precario te heffen.

Opgepot

Tytsjerksteradiel, Harlingen en Weststellingwerf stopten de geïnde belastingcenten gedurende de rechtszaken in een potje, omdat ze er rekening mee hielden dat ze konden verliezen en het geld zouden moeten terugbetalen. Nu de procedures van de baan zijn, kunnen ze het opgepotte bedrag voor andere zaken inzetten.

Ook Ooststellingwerf heeft geld opgespaard, maar wil nog niet zeggen hoeveel. De andere betrokken gemeenten gaven donderdagmiddag geen reactie.

Liander zet de zaken tegen de voormalige gemeenten Ferwerderadiel en Kollumerland overigens voort, omdat die afwijken van de rest.