College presenteert stappenplan Biosintrum

Oosterwolde – Het college is met een plan van aanpak gekomen voor het noodlijdende Biosintrum in Oosterwolde. Zo worden nu een stuurgroep en een projectteam opgericht, zo blijkt uit het voorstel dat dinsdag wordt besproken in een raadscommissie.

In januari is de raad door wethouder Fimke Hijlkema beloofd dat er zo’n plan zou komen met het uiteindelijke doel om de raad volledig en actueel te informeren over de stand van zaken, zodat deze een gedegen besluit kan nemen over de toekomst van het Biosintrum.

Het splinternieuwe kenniscentrum voor de biobased economy is in financiële problemen gekomen door tegenvallers en te rooskleurige verwachtingen over de exploitatie. Het college wilde de afgelopen maand de oorspronkelijke lening van € 1.600.000 verhogen naar € 1.850.000. De oorspronkelijke kosten van het Biosintrum bedroegen in totaal 3,6 miljoen euro. Bovenop het geleende bedrag gaven de provincie Fryslân en de gemeente een miljoen euro subsidie.

Raad wil realistische oplossingen

De raad vond dat nu wel even genoeg en trapte op de rem, omdat de exploitatie over de komende drie jaar tekorten vertoont. De raad wil de tijd nemen om tot realistische oplossingen te komen. Er werd gevraagd om een stappenplan met mogelijkheden, voordat het nog steeds niet opgeleverde gebouw aan het eind dit jaar door de gemeente wordt overgedragen aan een stichting.

De gemeentesecretaris, de verantwoordelijk wethouder en de teamleider bedrijfsvoering vormen samen de zware stuurgroep. In het ondersteunde projectteam zitten naast de teamleider bedrijfsvoering (tevens projectleider), een financieel adviseur, een juridisch adviseur, een communicatie adviseur, een bouwkundig adviseur en een projectondersteuner.

Analyse stand van zaken

Het eerste wat er moet gebeuren is de huidige stand van zaken in beeld brengen. Het gaat dan om een opzet voor de nu verlieslijdende exploitatie van het Biosintrum en het onderzoeken welke investeringen nodig zijn. Verder worden niet alleen met de gemeenteraad, maar ook met andere stakeholder gesprekken gevoerd, zoals ondernemers, provincie en onderwijsinstellingen.

Dat alles moet voor de zomer leiden tot een voorstel met oplossingen aan de gemeenteraad, die voor het eind van het jaar een besluit moet nemen over de toekomst van het Biosintrum.