Huurder wacht gemiddeld 32 weken op een woning

Oosterwolde – Er is in Ooststellingwerf sprake van een ontspannen markt voor huurwoningen. Dat bleek dinsdagavond uit een presentatie voor gemeenteraadsleden van de corporaties Actium en WoonFriesland.

Gemiddeld moet een huurder zo’n 32 weken wachten op een woning. Er wordt door beide corporaties duidelijk een onderscheid gemaakt tussen mensen die actief zoeken naar een huurwoning en de periode dat mensen als woningzoekende staan ingeschreven. Dat laatste kan namelijk wel drie jaar zijn. Actium heeft in Ooststellingwerf 1600 woningzoekenden ingeschreven, waarvan 250 actief op zoek zijn naar een huis. En het gaat de corporaties juist om die groep die zich regelmatig om een huis meldt.

Inkomen van 20.000 euro

Er is in Ooststellingwerf vooral veel vraag naar woningen tussen met een huurprijs tussen 432 en 619 euro. Daar loopt de wachttijd gemiddeld dus langer op tot 49 weken. De meeste huishoudens in een huurwoning hebben een gemiddeld inkomen van 20.000 euro per jaar. Om voor een woning in aanmerking te komen mag het jaarinkomen niet boven de 39.000 euro komen.

Honkvast

Opvallend dat er relatief weinig ouderen op zoek naar een andere woning, die zijn dus heel honkvast. WoonFriesland stoot vastgoed af, om middelen vrij te maken voor juist die huurders met de aller smalste beurzen, die vaak ook een huurtoeslag krijgen. Opvallend is het grote verschil tussen de beide corporaties in woningen met de laagste huurprijs van 432 euro. Bij WoonFriesland is dat 29% van het totaal bezit in Ooststellingwerf, bij Actium maar 4%. Dat valt volgens Rudo de Bert van WoonFriesland deels te verklaren dat zijn corporatie meer goedkopere gestapelde woningen bezit.

Haerenkwartier

Actium investeert momenteel fors in de wijk Haerenkwartier in Oosterwolde. De jaren zestig woningen zijn aan vernieuwing toe. Er zijn er al 44 gesloopt. Deze maand start de bouw van uiteindelijk 170 gasloze woningen. Actium moest overigens als Drents-Groningse corporatie voor dit project in Friesland wel bij de minister ontheffing vragen. Actium wil graag een permanente ontheffing. De gemeente ondersteunt dat.

Actium grootste bezitter

Adviseur Hein van Mulligen benadrukte dat Actium als grootste bezitter van huurwoningen deze gemeente toch echt ziet als hun gemeente. In Ooststellingwerf staan 11300 woningen, waarvan 3800 huurwoningen. Daarvan heeft Actium er 2200, WoonFriesland 800 en 750 huurwoningenzijn in handen van particulieren, beleggers en pensioenfondsen.