Geen draagvlak voor aanblijven wethouder Trompetter

Wolvega - PvdA-wethouder Cor Trompetter uit Wolvega stapt per direct alsnog op als wethouder van Smallingerland. Hij heeft vrijdag met onmiddellijke ingang zijn ontslag ingediend.

De PvdA-fractie stapte twee weken al uit de coalitie uit onvrede over de samenwerking met de plaatselijke partij ELP. Partijgenoot Trompetter stelde toen al zijn portefeuille ter beschikking. Op verzoek van burgemeester Jan Rijpstra bleef toch in functie om zijn werk te kunnen voorzetten.

Onvoldoende draagvlak

Daarvoor was toch onvoldoende draagvlak. De burgemeester peilde bij de Smallingerlandse partijen of wethouder Cor Trompetter toch niet langer kon blijven. De uitkomst is wat hij juist niet wilde: de oud-wethouder van Weststellingwerf stapt per direct op.

Tijdens een fractievoorzittersoverleg dat donderdag door burgemeester Jan Rijpstra was ingelast, gaven meerdere partijen aan liever de wettelijke regels te volgen. Die schrijven voor dat PvdA’er Trompetter, na het aanbieden van zijn ontslag op 14 januari, nog maximaal dertig dagen op zijn post kan zitten. PvdA-fractievoorzitter Anton Pieters en Trompetter stellen dat er onvoldoende draagvlak is.

Stevige wethouder

Trompetter, amper een jaar in functie, gold op het gemeentehuis als een stevige wethouder die met het sociaal domein en zwembad De Welle een zware portefeuille had. Rijpstra wilde donderdag bij de fracties polsen of er bezwaren leefden als Trompetter ook na de dertig dagen zou aanblijven. De gemeente zou dan eerst uitzoeken of zoiets bestuursrechtelijk wel kon.

Trompetter zegt in een reactie dat hij niet wist dat Rijpstra zijn positie met de andere partijen zou bespreken. ,,En formeel ben ik ook naderhand niet door de burgemeester op de hoogte gesteld.” Rijpstra wil niet inhoudelijk reageren op wat er donderdag besproken is, wegens de vertrouwelijkheid van zulke overleggen. Hij betreurt het besluit van Trompetter.

Trompetter kwam voorjaar van 2018 in Weststellingwerf buiten het college terecht. Hij was daar kandidaat namens de toen nieuwe lokale partij SDW, waarin ook de PvdA was opgegaan.