Vragen in Ooststellingwerf over laagvliegroute

Oosterwolde - De raadsfractie van Wij Lokaal in Ooststellingwerf Wij lokaal wil weten wat het college vindt over de plannen om een laagvliegroute voor straaljagers na 18 jaar nieuw leven in te blazen. Er zijn schriftelijke vragen gesteld.

Het gaat om het voornemen om een bestaande laagvliegroute voor F-35’s boven onder meer Nijeberkoop, Noordwolde-Zuid, Wilhelminaoord en Frederiksoord weer te gaan gebruiken. Het ministerie van Defensie wil straaljagers hier op 75 meter hoogte laten oefenen. Dat scheelt geld, want voor soortgelijke activiteiten moeten de vliegers nu naar Canada. Diverse Friese fracties proberen hun partijgenoten in de Tweede Kamer tot actie te bewegen. PvdA-Kamerlid John Kerstens heeft inmiddels gevraagd over het gebrek aan overleg met de regio en wil weten of er ook alternatieven zijn.

Angst voor overlast

Wolter Slager van Wij Lokaal meldt geschrokken te zijn geschrokken van de berichtgeving in de diverse media over het weer in gebruik nemen van de laagvliegroute. ‘Vele inwoners weten nog de overlast en schade die in het verleden is ontstaan door het laagvliegen. Heftige schrikreacties, stress en lawaaioverlast voor onze inwoners zijn te verwachten. Maar ook uitbrekend vee, verstoring van broedvogels en andere dieren worden door laagvliegen veroorzaakt.’

Slager: ‘Door laagvliegen weer toe te staan wordt een forse claim gelegd op het welbevinden van mens en dier. Anno 2020 is het niet meer te accepteren dat er van overheidswege hevige overlast voor een groot aantal inwoners van meerdere gemeenten in onder andere Friesland, Drenthe en Overijssel wordt veroorzaakt.

Communicatie ‘stuitend’

De lokale fractie vraagt of het college inmiddels een mening heeft gevormd over de plannen en of er al actie is ondernomen richting provinciale en landelijke overheden. Ook vraagt Wij Lokaal of er al sprake is van enige vorm van samenwerking met de andere gemeenten die in de laagvliegroute liggen. Wolter Slager vindt de manier waarop inwoners, maar ook de lokale politiek, geconfronteerd worden met deze plannen van Defensie ‘stuitend’. Slager: ‘Voor Wij Lokaal is het onacceptabel dat herinvoering van de laagvliegroutes serieus wordt overwogen.’

De regionale politieke partij FNP biedt inwoners van Fryslân, Drenthe en Overijssel een model-protestbrief aan tegen de laagvliegroutes boven de provincies. Bestuurders van Friese, Drentse en Groningse gemeenten worden volgende week bijgepraat. Eind maart is er bestuurlijk overleg met de verantwoordelijk staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) en minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat).