Overpeinzing
Door de Stellingwerver kerkgemeenschap

De keuken vernieuwen

Daar zijn wij nu mee bezig. Daarbij is het onvermijdelijk dat er geschilderd moet worden. Schuren, schoonmaken en dan een nieuwe laag verf erover.

Dat is prima voor een binnenkozijn. Doe je dat bij de verroestte deur van je oldtimer dan zal het niet lang duren of de roest verschijnt opnieuw. Die deur zul je eerst van binnenuit moeten behandelen wil je een goed resultaat bereiken. Helaas behandelen wij mensen problemen en fouten nogal eens zoals een deurkozijn. Hoe vaak wordt er bij onderlinge problemen niet gezegd: “ok, zand erover. We praten er niet meer over” Regelmatig komen dan de ‘oude’ problemen weer bovendrijven. Want de ‘roest’ is niet echt weggewerkt, maar blijft doorwroeten onder de oppervlakte. Dit ondermijnt vertrouwen in elkaar. Hoe vaak zien we dit niet in de politiek. Het verleden van mensen wordt doorgespit want als iemand op een fout kan worden betrapt in het verleden zal de toekomst ook wel niet integer verlopen. Dat is soms zo maar natuurlijk niet altijd. We kunnen leren van fouten als we die onder ogen zien.

We lezen vaak in de Bijbel dat Jezus zei:  “je zonden zijn je vergeven”.  Dat zei hij dan nadat mensen hun fouten hadden erkenden en spijt toonden. Mensen die wilden veranderen. Dit vergeven is heel iets anders dan “zand erover”. In het oude Testament staat het volgende: “Liefdevol en genadig is de HEER, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Hij straft ons niet naar onze zonden, hij vergeldt ons niet naar onze schuld.  Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd.  Dat is een grondige behandeling. Dat is schoonmaken tot ‘op het bot’. Dat is vernieuwing door geloof in Christus. Die vernieuwing kan alleen gebeuren als we bereid zijn af te zien van zelfrechtvaardiging en onze blunders ( wie maakt die niet?!) erkennen.  De bijbel zegt ;  “Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Dit alles is het werk van God.” (2 Korinthe 5 vers 5)

Harry Euving, Evengelische Gemeente Oosterwolde