Meindert Schroor: ni’j boek over et greenslaand Stellingwarf

Berkoop - Et boek De Friese Waterlinie: Toneel des oorlogs tussen Lende en Kuunder (Meindert Schroor, Oldeberkoop, 2008) is bi’j de Stellingwarver Schrieversronte, de uutgever van et boek, al een schoffien uutverkocht.

In die publikaosie, verschenen op basis van een onderzuuk naor een laandschoppelike (her)invulling van de Friese Waeterlinie – vanuut kultuur-toeristisch perspektief –, lag et accent op de militaire gebeurtenissen in et zonuumde ‘Rampjaor 1672’.

Greenslaand

De laeste jaoren is d’r een grote belangstelling veur laandschopsgeschiedenis ontstaon. Reden veur dr. Meindert Schroor om in een twiede, uutgebreide, drok, behalven de bestaonde infermaosie, et accent nog meer op ’e Stellingwarven en direkte omgeving te leggen. Dat zal gebeuren vanuut et perspektief van Stellingwarf as greenslaand van Frieslaand mit Overiessel en Drente. Daorbi’j zal niet ingaon wodden op de taelkundige en sociaol-kulturele verschillen en overienkomsten tussen de beide Stellingwarven en de rest van Frieslaand, Drenthe of Overiessel, dat is al aorig uutgebreid daon.

17e-20e ieuw

Schroor beparkt him tot et tiedvak 17e-20e ieuw en gaot daorbi’j behalven de eerder beschreven militaire gebeurtenissen veural in op ’e geografische aspekten van de politieke en administratieve greensvorming. Die hullen behalven mit de politieke ontwikkeling verbaand mit de opkommende systematische vervenings, mit de ontginnings en de ontwikkeling van de daormit saemenhangende infrastruktuur (ofwaetering, traansport) langs de greens van Oost- en West-Stellingwarf. Ien en aander betekent dat d’r uteraord ok roem ommedaenken wezen zal veur de angreenzende dielen van Drente en Overiessel.

De ni’je drok gaot uut van wat op ere plakken en eerder deur aanderen en de auteur zels over dit onderwarp gepubliceerd is naost eigen en ni’j archiefonderzuuk. Et boek dat 128 bladzieden tellen zal en in A-4 fermaot verschient zal riek veurzien wodden van kaorten, tekenings en foto’s.