Leerlingen Liudger stellen zelf lesrooster samen

Waskemeer - CSG Liudger Waskemeer en ‘keuzewerktijd’ zijn al jaren onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het principe waarbij leerlingen zelf één uur per dag kiezen wat ze doen, kent zulke positieve effecten dat locatie Waskemeer ervoor kiest om het verder uit te bouwen.

Vanaf het schooljaar 2020-2021 bepalen de leerlingen 30 procent van het lesprogramma zelf. Op Liudger staat op dit moment iedere dag een uur keuzewerktijd op het rooster. ‘Tijdens dit uur bepaalt de leerling in overleg met de coach wat hij/zij doet, vanuit zijn of haar talent of de behoefte aan extra ondersteuning’, zegt locatiedirecteur Dick Wilbrink. ‘We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zelf maximaal werken aan wat ze nodig hebben bij het bereiken van hun ambities. Ze krijgen dus meer eigenaarschap over hun leerproces en dat verhoogt de motivatie.’

Dertig procent

Om die reden kunnen leerlingen vanaf het schooljaar 2020-2021 dertig procent van het lesrooster zelf samenstellen. Het uitbreiden van het KeuzeWerkTijd-concept is niet de enige vernieuwing die wordt doorgezet. Het zogenaamde ‘persoonlijke rooster’ betekent ook dat leerlingen de mogelijkheid hebben om al in klas 3 van het vmbo examen te doen in één of meerdere examenvakken. Dit wordt ook wel flexibele examinering genoemd.

Examen

Dick Wilbrink: ‘Bij ons doen leerlingen standaard examen in zeven vakken. Wij hebben de ervaring dat dit de leerlingen ten goede komt. Door in het derde jaar al examen te doen, kunnen ze in het vierde leerjaar meer tijd besteden aan de resterende vakken of een extra examenvak – een achtste vak – volgen.