Gemeente zet licht voor Houtwalbouw op groen

Oosterwolde - Op de locatie Houtwal 13-14 te Oosterwolde staan twee bedrijfspanden die niet meer in gebruik zijn.

Voor de locatie is in 2008 een omgevingsvergunning verleend voor strijdig gebruik en de bouw van een appartementengebouw met vijf woningen. Vanwege de economische crisis is destijds het project niet tot uitvoer gekomen. Onder de huidige economische omstandigheden is er volop vertrouwen dat de appartementen gerealiseerd kunnen worden. Echter zijn de woonwensen en bouwconcepten het afgelopen decennium wel veranderd.

Het bouwplan is dan ook gewijzigd. Het huidige initiatief is om een appartementengebouw met vier woningen te realiseren. Dit wijkt af van de verleende omgevingsvergunning waardoor er een nieuwe procedure nodig was. Er kwam een nieuw bestemmingsplan.

Het ontwerp is voor zes weken ter inzage gelegd in 2019. Er kwamen binnen deze termijn zijn geen zienswijzen binnen gekomen. Daarom staat geen van de aspecten de ontwikkeling in de weg.