‘Meer onderzoek nodig naar uitrol van 5G netwerk’

Oosterwolde - StellingwerfPLUS stelt voor om namens de gemeente Ooststellingwerf een brief naar het Rijk te sturen over de uitrol van het 5G netwerk. Fractievoorzitter Marcel Moes wil dat er meer tijd komt voor een maatschappelijk debat.

Verder zou er een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek moeten komen naar de biologische effecten van sterke elektromagnetische straling op mensen, flora en fauna.

'Gevolgen voor persoonlijke levenssfeer'

StellingwerfPLUS stelt dat de uitrol van een 5G netwerk gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van inwoners van Ooststellingwerf. Volgens de fractie bestaan er veel zorgen over gezondheidsrisico’s en de schending van de privacy. Er zou onvoldoende wetenschappelijk onderzoek zijn gedaan naar de biologische effecten en de impact van sterke elektromagnetische straling op het menselijk lichaam en op flora en fauna.

De hoeveelheid straling groeit, want 5G werkt met kortere golflengtes, waardoor providers als KPN duizenden extra masten moeten neerzetten. Die komen naast de huidige 3- en 4G netten, die niet meteen uit de lucht gaan. 

Resultaten bekend van onderzoek Agentschap Telecom

Maar juist vandaag zijn de resultaten bekend gemaak van een stralingsonderzoek van 5G-proefopstellingen in Nederland. De straling zit daar onder de Europese limieten meldt toezichthouder Agentschap Telecom. Er zijn in Nederland vijftien vergunningen vergeven voor proeflocaties met 5G. Het Agentschap Telecom is steekproefsgewijs langs geweest op vijf locaties; twee in Den Haag en verder in Maastricht, Groningen en Rotterdam.

Ook volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is op basis van dit onderzoek geen reden tot zorg, maar het RIVM wil wel de vinger aan de pols houden. Meer onderzoek is nodig nu KPN, T-Mobile en Vodafone hun 5G-netten willen uitrollen. Ons land kent ook nog geen eigen wettelijke blootstellingsnorm, meldt het rapport van vandaag. Het kabinet wil daar wel mee komen.

Maatschappelijk debat

In de motie van StellingwerfPlus staat ook dat er niet of nauwelijks sprake is geweest van een breed maatschappelijk debat. Andere gemeenten toonden reeds hun bezorgdheid over het tempo en de besluitvorming omtrent de uitrol van het 5G netwerk. Ooststellingwerf zou dat dus ook moeten doen. In de gemeente de Fryske Marren stelt de fractie van FNP het 5G netwerk woensdsagavond ook aan de orde. Die fractie vraagt om een onafhankelijk onderzoek. StellingwerfPLUS brengt haar motie dinsdag 28 januari in tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Weststellingwerf

Sociaal Duurzaam Weststellingwerf heeft in die gemeente drie maanden geleden al vragen gesteld aan college van B & W over de invoering van 5G. Het college had toen al meerdere bezorgde brieven en emails ontvangen. Medio dit jaar is er een gesprek met providers over de stand van zaken. Het college volgt dus de ontwikkelingen op de voet. Het college erwacht dat in het landelijke Weststellingwerf vooral bestaande antennelocaties worden verbeterd en dat er dus niet veel nieuwe kleine antennes bij zullen komen. Het plaatsen van die kleine antennes is tot vijf meer hoog vergunningvrij, dus daar heeft de gemeente weinig over te zeggen.