Herinrichting terrein ‘t Anker nadert voltooiing

Elsloo - De herinrichting van het (parkeer)terrein rondom café-zaal ’t Anker en de toegangsweg naar sportveld Elzenhagen in Elsloo is bijna gereed.

Het laatste stukje straat en de toegang naar het achter het café liggende gebied wordt deze week gelegd. Ook het aanpassen van het schoolplein en het plaatsen van hekwerk met toegangshek van de meester K.J.Dijkstraschool en het aanbrengen van een aantal lichtmasten behoren daartoe. In het voorjaar wordt het groenplan gerealiseerd.

Restanten van afgebrand café gevonden

In opdracht van de gemeente en Stichting Verenigingsacommodatie Elsloo voert het plaatselijk loon- en aannemersbedrijf De Samenwerking BV het project uit. Half oktober is met de klus gestart. De werkzaamheden liepen in december enige vertraging op omdat onder het parkeerterrein de in 1973 verwijderde restanten van het destijds afgebrande café werden aangetroffen. Deze moesten eerst worden opgegraven en opgeruimd.

Wens komt uit

De opwaardering van de toegangsweg naar het sportveld en het parkeerterrein vlak achter ’t Anker, alsmede de aanleg van parkeerplaatsen op de plek van de toenmalige- en afgebroken peuterspeelzaal ’t Elzenstekkien is een lang gekoesterde wens van het dorp Elsloo. Ook de nodige aanpassingen aan de riolering, de aanpak van de hemelwaterafvoer, het uitbreiden van de verlichting, het aanbrengen van gemarkeerde- en invalide parkeervakken en een speciale strook voor het brengen en halen van de schoolkinderen maken deel uit van het omvangrijke project.