Elsevier: ‘Liudger is een ‘superschool’

Waskemeer - Weekblad Elsevier heeft CSG Liudger locatie Waskemeer uitgeroepen tot ‘superschool’. Het gaat om de theoretische leerweg van het vmbo (vmbo-tl). Locatie Waskemeer is één van de 20 scholen in de categorie vmbo-gt. De school scoorde op drie van de vier door Elsevier vastgestelde onderdelen het hoogst.

In het jaarlijkse onderzoek van weekblad Elsevier worden scholen beoordeeld op vier criteria: de onderwijspositie van de leerling in de derde klas ten opzicht van het advies van de basisschool, de onderbouwsnelheid waarin de tijd wordt gemeten die een leerling nodig heeft om in de derde klas te komen, het bovenbouwsucces waarbij wordt beoordeeld hoeveel leerlingen overgaan zonder te blijven zitten en in één keer hun examen halen en tot slot het gemiddelde cijfer voor het centraal examen.

Mooie opsteker

CSG Liudger Waskemeer scoorde op de eerste drie onderdelen het hoogst. “Het predicaat bevestigt dat persoonlijke aandacht en een goede sfeer, de basis voor goede resultaten vormen. Dit is een mooie opsteker voor de onderwijsvernieuwingen die we komend schooljaar gaan doorvoeren. Wij zijn supertrots op onze leerlingen en onze school,” aldus Dick Wilbrink, directeur CSG Liudger Waskemeer. Elsevier Weekblad vergelijkt jaarlijks ruim 3000 scholen met elkaar op basis van onderwijsresultaten uit gegevens van de Onderwijsinspectie. Dit jaar zijn er 39 scholen die het predicaat Superschool mogen dragen.

Open huis

Op woensdag 29 januari vindt het open huis plaats van CSG Liudger Waskemeer. Kinderen uit groep 7 en 8 kunnen van 18.00 – 21.00 uur, samen met hun ouder(s)/verzorger(s), kennismaken met de school. Leerlingen die na het Open Huis nog twijfelen over hun toekomstige school, zijn donderdag 13 februari van 9.00 – 12.30 uur welkom bij de last-minute Open Lessen.

www.csgliudger.nl/voorlichting.