Omwonenden Prikkedam met lege handen naar huis

Roel en Constance van Rossem, die zich verzetten tegen het nieuwe bestemmingsplan voor motorcrossterrein Prikkedam in Makkinga, werden vrijdag door de voorzieningenrechter van de Raad van State met lege handen naar huis gestuurd.

,,Maar de bodemprocedure gaan wij winnen’’, stelde Roel van Rossem na de rechtszitting. Te zien was dat hun jarenlange strijd tegen overlast van het crossterrein een zware wissel heeft getrokken op het echtpaar. Ze werden bedreigd, zelfs met de dood.

Lees ook | College Ooststellingwerf stelt toezicht- en handhavingsplan Prikkedam vast

Ooststellingwerf maakte in oktober vorig jaar een nieuw bestemmingsplan, het zoveelste, om motorsportvereniging De Prikkedam te kunnen laten crossen. De Van Rossems wilden dat het plan geschorst werd. Hun verzoek werd in een mondelinge uitspraak meteen na de zitting afgewezen.

Twee keer per week crossen

Volgens de voorzieningenrechter verschilt het nieuwe bestemmingsplan niet of nauwelijks van de vergunningen die de motorvereniging nu heeft. Het lijkt zelfs strenger, zegt hij.

In de vergunningen uit 2001 en 2008 staat dat er twee keer per week, op woensdag en zondag, drie uur gecrosst mag worden. En er mogen op drie zondagen per jaar wedstrijden verreden worden. ,,Als we een wedstrijd hebben wordt er de twee zondagen tevoren niet gereden’’, zegt vice-voorzitter Tsjebbe Hoekstra van de crossclub.

Geldig

Het nieuwe bestemmingsplan is door de uitspraak van vrijdag geldig geworden. ,,Wat hebben wij aan geluidsnormen als die niet worden nageleefd’’, zegt Van Rossem. Hij maakt ook bezwaar tegen het meetpunt waaraan FUMO kan aflezen of er overtredingen van de geluidsnormen zijn. Dat meetpunt zit achter in de tuin in een bosje. ,,Zo ver mogelijk weg van de crossbaan en zo laag mogelijk’’, zegt van Rossem. Al eerder klaagde hij er bij de rechter over dat het meetpunt niet werkt.

Wanneer de Raad van State de bodemprocedure tegen het bestemmingsplan behandelt is nog niet bekend.