Haulerwijk krijgt er zeven woningen bij

Haulerwijk - Er zijn plannen voor de bouw van zeven woningen aan de Meester Van Ekstraat in Haulerwijk. Het college besluit dat voor het bestemmingsplan geen MER-procedure gevolgd hoeft te worden.

De woningen in de kern van Haulerwijk komen aan een weg binnen een 30km/u zone. De woningen worden zonder gasaansluiting gebouwd. Er worden dan ook geen belangrijke milieueffecten verwacht. Door buiten het broedseizoen te werken of wanneer er geen broedgeval aanwezig is, treedt geen negatief effect op vogelsoorten op. De groenstrook zuidelijk op het perceel hoeft niet te worden verwijderd om de bouw mogelijk te maken.

Vleermuizen

De mogelijke verblijfplaatsen van vleermuizen in boomholtes wordt door het behouden van de groenstrook niet aangetast. Er is voldoende ruimte en gelegenheid om aan de watercompensatie-eis te voldoen.