Voetbalclub Waskemeer krijgt de ruimte

Waskemeer - Voetbalvereniging Waskemeer krijgt een wedstrijd- en trainingsveld en het trainingsveld mag worden uitgebreid. De gemeente heeft geen enkel probleem met de aanleg van de velden bij sportpark ‘t Ald Leger.

Tijdens de commissievergadering bleek dat het afgeven van een ontwerpverklaring van geen bedenkingen op 28 januari een hamerstuk wordt. Die verklaring is nodig omdat de uitbreiding op agrarische grond komt en dit in strijd is met het bestemmingsplan. Eigenlijk vond de totale gemeenteraad dat de procedure om tot dit besluit te komen veel te lang heeft geduurd. De VVD vreest dat dit andere sportverenigingen angst geeft om ook met plannen te komen. D66 en Wij Lokaal stelden dat het verschrikkelijk lang heeft geduurd.

Gebrek aan ruimte

Uit onderzoek naar de toekomst van de sportaccommodaties in Ooststellingwerf bleek namelijk al in 2014 dat er probleem was op het sportcomplex van Waskemeer. Het veelvuldig gebruik maken van het hoofd- en trainingsveld gaat ten koste van het grasveld. Daarnaast is er een gebrek aan ruimte om wedstrijden te spelen en om te trainen. De gemeenteraad stelde al in 2016 geld beschikbaar om de uitbreiding mogelijk te maken. Waskemeer zocht naar oplossingen om te kunnen uitbreiden. De vereniging vroeg de gemeente om een renteloze lening om een en ander te kunnen bekostigen, zoals de aankoop van grond. De gemeente stelt 240.000 euro beschikbaar. De club draagt zelf 100.000 euro bij.

Parkeren

Twijfel was er bij enkele fracties nog wel of de uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen nodig is. D66 noemde dat zelfs overbodig. Uit parkeeronderzoek zou blijken dat er veertien parkeerplaatsen moeten worden aangelegd. De vereniging is hier voor verantwoordelijk. De totale parkeercapaciteit komt dan uit op zestig parkeerplaatsen. Er geldt een herplantplicht voor veertien bomen die gerooid worden.