Water, natuur en vissen krijgen de ruimte

Oosterwolde - In het landschap ten oosten van Oosterwolde wordt sinds augustus volop gegraven. Het werk zit nu in de laatste fase.

Het Wetterskip Fryslan baggert de rivieren Boven Tjonger en Grootdiep in Ooststellingwerf uit en maakt ze ook breder. In het Grootdiep worden vlakbij Oosterwolde bovendien vispassages aangelegd. Door de werkzaamheden tegelijkertijd uit te voeren, blijft de overlast voor landeigenaren beperkt.

Vijf vispassages

In de rivier boven Oosterwolde worden drie van de vier huidige stuwen verwijderd en vervangen door vijf vispassages. Dit maakt het mogelijk dat vissen in de loop van maart onbelemmerd door kunnen zwemmen. Volgens het Wettterskip ontstaat er deze winter in Ooststellingwerf een landschap vol biodiversiteit en afwisseling, met een rijk en gevarieerd waterleven. ‘Met de verbreding van de Boven Tjonger en het Grootdiep en de aanleg van de vispassages verbeteren we de ecologische waterkwaliteit. Om het jaar blijft er een strook waterplanten aan één zijde van de verbrede vaart staan.’

Kwaliteit bewaken

De rivier de Tjonger heeft drie bovenlopen: de Boven Tjonger en het Grootdiep ten noorden van Oosterwolde en het Kleindiep ten zuiden ervan. De aanpak van zo'n 11,5 kilometer Grootdiep en Boven Tjonger is onderdeel van de Europese Kaderrichtlijn Water, die is opgesteld om de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in Europa te bewaken. Het project wordt medegefinancierd door de Europese Unie. Zo ontstaat ook extra waterbergingsruimte, zodat het gebied beter beschermd is tegen overstromingen in perioden van hevige regenval. In 2017 is al twee kilometer rivier verbreed.