Overijssel leidt verzet tegen Lelystad Airport

Wolvega - Regionale en lokale overheden signaleren een toenemende weerstand en cynisme rond de uitbreiding van Lelystad Airport. Dat constateren Gedeputeerde Staten van Overijssel. GS zijn het dan ook niet eens met de manier waarop minister Cora van Nieuwenhuizen omgaat met de kritiek op het grotere vliegveld.

Gemeente Weststellingwerf en De Fryske Marren hebben bijna een jaar geleden de zorgen over een te vroege uitbreiding van Lelystad Airport onder de aandacht gebracht bij de minister. Ook de gemeente Ooststellingwerf sloot aan bij dit standpunt. De drie gemeenten blijven pleiten voor uitstel van de opening van Lelystad Airport. Eerst moet het Nederlands luchtruim opnieuw worden ingericht.

In het regeerakkoord is echter afgesproken dat de opening hoe dan ook doorgang moet vinden, om Schiphol te ontlasten. Van de luchtvaartmaatschappijen heeft alleen Transavia daartoe plannen op Lelystad, waardoor moederbedrijf KLM op Schiphol meer ruimte krijgt.

In een felle brief namens kritische gemeenten zegt de provincie Overijssel dat er te weinig gedaan wordt met de maatschappelijke bezwaren, die er in groten getale zij. Er zijn 1100 reacties binnengekomen op de ontwerp-wijziging van het luchthavenbesluit.

Gedeputeerde Thijs de Bree: ‘In uw nota van antwoord missen wij herkenning en begrip van het maatschappelijk signaal dat hiervan uit gaat. We zien nu dat de minister, ondanks ons verzoek om eerst een visie op te stellen, aankoerst op een opening van Lelystad, zelfs met autonome groei.’

Uit de brief aan de minister blijkt dat de provincie Overijssel de visie van de beide Stellingwerfse gemeenten steunt. ‘Uw brief over de overloopfunctie van Lelystad Airport en de erkenning dat toch autonome groei kan plaatsvinden bevestigt dit beeld. Besluit éérst over het beleid voor de lange termijn, besluit daarna over de indeling van het luchtruim. Zolang er geen besluit ligt over de herindeling van het luchtruim, vinden wij het niet gewenst om te spreken over opening van Lelystad Airport.’