Mysteryshoppers laten zien; veel jongeren kunnen gewoon alcohol kopen

Oosterwolde - Van de achttien keer dat 17-jarige mysteryshoppers in Ooststellingwerf de naleving van de leeftijdsgrens van 18 jaar voor de verkoop van alcohol onderzochten, werd er veertien maal toch alcohol verkocht.

Slechts vier keer werden de regels voor alcoholverkoop nageleeft. Dit komt neer op 22,2%. Het gemiddelde nalevingspercentage in Fryslân is 36,6%.

Nalevingspercentage

In een provinciaal onderzoek is door middel van mysteryshoppers de naleving van de leeftijdsgrens van 18 jaar voor de verkoop van alcohol bij 250 verkooppunten in Fryslân onderzocht. Uit het huidige onderzoek blijkt dat het nalevingspercentage voor Ooststellingwerf 22,2% is. Dit betekent dat bij slechts een kwart van de aankooppogingen geen alcohol verkocht is aan 17-jarige mysterykids.

Verkooppunten

De verkooppunten die in het meest recente onderzoek zijn meegenomen zijn supermarkten, slijterijen, horeca, cafetaria’s, jongerencentra, sportkantines en evenementen. Deze locaties zijn twee keer bezocht door 17-jarige mysteryshoppers. De verkooppunten zijn in samenspraak met jongeren en gemeente-experts bepaald.

Alcoholverstrekkers

Het onderzoek is anders van opzet dan de onderzoeken die in 2015 en 2017 zijn gedaan. Uit die onderzoeken kwam Ooststellingwerf een nalevingspercentage van 58% (2017) en 28% (2015) naar voren. In de nalevingsonderzoeken van 2015 en 2017 zijn ongeveer 580 alcoholverstrekkers onderzocht door 17-jarige mysteryshoppers. In die onderzoeken zijn ook alcoholverstrekkers bezocht, waarvan niet met zekerheid te zeggen is dat het (destijds) een populaire plek onder jongeren is geweest om te drinken.

ID-bewijs

De gemeente wil dat er beter gecontroleerd wordt op leeftijd en dat het vragen naar het ID-bewijs hierbij de beste methode is. Naar aanleiding van het nalevingsonderzoek in 2017 is afgesproken dat de gemeente evenementenorganisatoren wijzen op hun verantwoordelijkheid ten aanzien van alcoholverstrekking aan jongeren.

Sportakkoord

Op dit moment wordt er gewerkt aan een Fries Preventie Plan met aandacht voor de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport. Een sportinformateur in Ooststellingwerf sluit een sportakkoord met verschillende partijen, waar alcoholverkoop aan jongeren ook aan bod komt. Tevens is er in de vastgestelde Visie op Samenleving opgenomen dat de gemeente nog meer aan de slag gaan met verschillende maatschappelijke effecten, zoals met de weerbaarheid van mensen en het omgaan met alcohol. Aan deze effecten wordt ook aandacht besteed in het project Positieve Gezondheid van de jeugd 12-24 jaar wat in het Biosintrum loopt en uitgevoerd wordt door 26 studenten van de NHL.