Rechter legt bouw van grootste zonnepark van Friesland per direct stil

Oosterwolde - De bouw van een 51 hectare groot zonnepark bij Oosterwolde moet per direct worden stilgelegd. De Friese Milieufederatie (FMF) vroeg hier om in een voorlopige voorziening.

Volgens de FMF is bij het bepalen van de locatie geen rekening gehouden met het landschap, cultuurhistorie en omwonenden. De rechtbank Noord-Nederland gaat daarin mee.

De federatie deed begin deze maand een aanvraag voor een voorlopige voorziening nadat in de zomer al bezwaar was ingediend tegen de omgevingsvergunning die de gemeente Ooststellingwerf voor het zonnepark had verleend. Dat beroep is nog niet behandeld, maar de werkzaamheden voor de aanleg zijn al wel begonnen. De milieuclub wilde daarom niet wachten op de uitkomst van de bezwaarprocedure.

Het zonnepark wordt door GroenLeven uit Heerenveen gebouwd in de weilanden in het beekdal van het Klein Diep bij de N381 tussen Oosterwolde en Appelscha. Van de gemeente mogen er 130.000 zonnepanelen komen te staan, daarmee wordt het park het grootste van de provincie.

De FMF hoopt dat met de bezwaren tegen dit zonnepark een voorbeeld wordt gesteld voor komende plannen. ,,De transitie naar duurzame energie steunen wij volledig’’, licht Arnoud de Vries, projectleider bij de federatie, toe. ,,Hierbij is een zorgvuldige afweging erg belangrijk, deze draagt bij aan het versnellen van de energietransitie. Het nu gevolgde proces ondermijnt juist het draagvlak voor zonneparken.’’