Fonds steunt 26 projecten

Oosterwolde - De ideeën die leven in Ooststellingwerf zijn nog lang niet op. Dat blijkt wel weer uit de 42 projecten die zijn ingediend bij Het Fonds. Het totaalbedrag van deze aanvragen is groter dan het beschikbare subsidiebedrag. In totaal krijgen 26 van de 42 projecten subsidie uit Het Fonds.

Van een energiefestival tot een Vlindertuin en Voedselbos, van bewegen op muziek voor mensen met reuma tot bankjes voor senioren bij de minigolfbanen. De diversiteit van de ingediende projecten was wederom groot. Wethouder Esther Verhagen is zeer tevreden met de ingediende projecten: ‘Het is prachtig om te zien dat mensen zo veel verschillende ideeën hebben om wat voor elkaar te betekenen, en er ook actie op ondernemen om dat idee uit te kunnen voeren. Deze initiatieven zijn stuk voor stuk een verrijking voor de Ooststellingwerfse samenleving.’

Kleine projecten

Onder de 42 ingediende projecten waren 27 kleine projecten (tot en met 10.000 euro subsidie) en 13 grote projecten (vanaf 10.000 tot en met 25.000 euro). De onafhankelijke adviescommissie heeft alle projecten punten toegekend op vooraf vastgestelde criteria. De grote projecten werden apart van de kleine projecten gerankt. Op basis van de ranking van de projecten is de subsidie verdeeld. De volgende projecten ontvangen subsidie: Stichting De Tjongerwerven ontvangt 10.000 euro voor het project Naar een uitdagend en groen speelveld. 4.500 euro gaat naar de Vlindertuin en het Voedselbos van de Buttingaschool. De oudervereniging OBS De Boekhorst krijgt 5.000 euro voor een duurzame en educatieve speelvloer. 9.999 euro gaat er naar stichting Nobilis. Zij gebruiken het geld voor de nationale ambitie en verankering in de regio. De Buurtcamping Haulerwijk 2020 van stichting Fraaie Boel krijgt 5.000 euo. Ooststellingwerf Energiefestival (OEF) van Engergiecoöperatie De Eendracht ontvangt 10.000 euro.

De restyling van het plantsoen De Oude Wijk door Plaatselijk Belang Waskemeer krijgt 3.500 euro. De Zomerfair Nijeberkoop van Plaatselijk Belang Nijeberkoop krijgt 4.005 euro. 8.800 euro is er voor Trefpunt: Beeldscherm van stichting Kunstwerf. Een speelterrein voor kinderen van het dorpshuis Waskemeer ontvangt 10.000 euro. Goed om te weten van Reuma-patiëntenvereniging Ooststellingwerf en omstreken krijgt 2.000 euro. Dorpsbelang Donkerbroek krijgt 8.500 euro voor een historische fiets- en wandeltocht in Donkerbroek. Stichting Dorpshuis “Oan ‘e feart” wil een koersbalset aanschaffen en krijgt daarvoor 825 euro. Bewegen op Muziek wordt gerealiseerd door Reuma-patiëntenvereniging Ooststellingwerf en omstreken. Ze krijgen 5.500 euro en LED- verlichting wordt mogelijk gemaakt door stichting Evenementen terrein Haulerwijk met de subsidie van 2.371 euro.

Grote projecten

Grotere projecten krijgen de volgende subsidies: De Herberg van stichting De Herberg krijgt 25.000 euro. Het Stellingenpad wordt gerealiseerd door stichting De Vrijstaat. Daar is 13.000 euro voor verkregen. Transitie naar multifunctioneel sportpark is een wens van TCO Oosterwolde. Het wordt gerealiseerd met de verkregen 25.000 euro. Sportpark "De Steegde" wordt verduurzaamd door stichting Onroerende Zaken “De Steegde” met de subsidie van 20.000 euro. Sportclub Makkinga krijgt 20.000 euro. Zij gaan daarmee duurzaam sporten in Makkinga. Gezond ouder worden van dorpsbelang Langedijke ontvangt 20.000 euro subsidie. De Laatste Eer van Langedijke ontvangt 12.500 euro voor het afscheidshuis Oosterwolde.

Voor de Turfdagen Appelscha 2020 krijgt stichting Turfdagen Appelscha 15.000 euro. Bankjes voor senioren worden gerealiseerd door Midgetgolfclub Appelscha voor 6.500 euro. Plaatselijk Belang Haulerwijk schaft nutsvoorzieningen aan voor het dorpspark in Haulerwijk. Zij krijgen daarvoor 19.545 euro en stichting MFA Oldeberkoop krijgt 4.285 euro, zodat de bestaande sporthal meer gebruikt kan worden.