Gemeente sluit aan bij landelijk beleid rond 5G

Oosterwolde - Er is geen specifiek gemeentelijk beleid ten aanzien van het nieuwe telecommunicatienetwerk 5G. Ooststellingwerf volgt het landelijk beleid.

De afgelopen periode is er veel te doen geweest omtrent de invoering van 5G. Verschillende mensen en organisaties maken zich zorgen om de mogelijke gezondheidseffecten van 5G. Ook de gemeente Ooststellingwerf heeft hier brieven over gekregen. Daarom is een standaardbrief opgesteld, waarin het standpunt van de gemeente naar voren komt. Deze brief is opgesteld in samenwerking met de ruimtelijke en juridische afdeling. Daarnaast is contact geweest met de GGD en andere Friese gemeenten. Deze standaardbrief wordt ook gebruikt als uitgangspunt voor de beantwoording van brieven van inwoners met specifieke vragen.

Beperkte rol

De ambitie van het Rijk is de versterking van de digitale infrastructuur. Voor Ooststellingwerf is hier een beperkte eigen rol. Voor voorloper 4G geldt een beleidsnota uit 2012. Er wordt veelvuldig onderzoek gedaan op het gebied van de risico’s van straling ten gevolge van 5G. Aangezien de gemeente hierover geen deskundigheid heeft, sluit Ooststellingwerf aan bij de deskundigheid van de GGD Fryslân. Ooststellingwerf stelt dat ‘bereikbaarheid van levensbelang is voor de vitaliteit van een plattelandsgemeente als de onze.’