Oosterwolde Noord strijdt voor behoud buurtcentrum

Oosterwolde – Er is nog steeds behoefte aan een buurtcentrum in Oosterwolde Noord. Dat stelt Cees Verboom van het Bewoners Overleg Oosterwolde Noord (BOON) in een brief aan de gemeenteraad van Ooststellingwerf. ‘Qua omvang zijn wij met 3500 inwoners even groot als Haulerwijk.’ Hij stelt daarom de gevreesde sloop van Rikkingahof ter discussie.

Verboom brengt bij de gemeente de huidige situatie rond Rikkingahof onder der aandacht: het multifunctioneel woonzorg- en wooncentrum in Oosterwolde Noord. ‘Tot het najaar van 2017 stond de locatie midden in de samenleving van Oosterwolde, waar ook inwoners uit de buurt van harte welkom waren bij de vele activiteiten die er werden georganiseerd.’

In de zomer van 2017 werd er flink gesneden in facilitaire en ondersteunende functies. Toen waren van de 73 te kleine zorgappartementen ook maar 38 bewoond en er kwamen plannen voor nieuwbouw. Dat was voor BOON aanleiding dit in november 2017 aan te kaarten bij het college. Ook werd contact gezocht met Liante en Actium. ‘Het resultaat was dat bij eventuele nieuwbouw een ruimte van rond 120 m² zal worden gerealiseerd voor “nevenactiviteiten”.’

Hoewel er afgelopen zomer een aantal plannen daartoe zijn gepresenteerd, waarin een groot deel van het huidige facilitaire gedeelte gered kan worden, blijft het sindsdien volgens voorzitter Cees Verboom ‘oorverdovend stil’.

Behoefte is er

Hij wil de gemeenteraad overtuigen van de noodzaak van het buurtcentrum. ‘Tijdens een wijkgesprek in Oosterwolde Noord is nadrukkelijk gebleken dat er behoefte bestaat aan een ruimte om elkaar te ontmoeten. De demografische ontwikkelingen in onze gemeente zijn bij u als bestuurders genoegzaam bekend. Hoewel in onze wijk het percentage 65+ al aanzienlijk is, zal die in de komende jaren alleen maar toenemen, even als het aandeel één-persoonshuishoudingen.’ Verboom stelt dat 40% (1400 inwoners) van de wijk zich matig tot sterk eenzaam voelen. ‘Zou een buurtcentrum dan ook niet op zijn plaats zijn in onze wijk?’

Raad wordt om hulp gevraagd

Verboom vreest nu dat heel Rikkingahof wordt gesloopt ‘alleen omdat er met betrekking tot de financiering van dat facilitaire deel maar geen oplossing gevonden kan worden’. Hij noemt dat pure kapitaalvernietiging. Hij herinnert de gemeenteraad er aan dat tijdens Burendag 2014 het rapport “Verbinding in de wijk” gepresenteerd werd in Rikkingahof. Er moest rekening gehouden worden met de wensen van ouderen in de wijk. Die willen graag een ontmoetingsplek houden, maar met dat rapport wordt volgens Verboom te weinig gedaan.

‘Het is nog niet te laat. Hoe kunnen wij in Oosterwolde Noord samen met u ervoor zorgen dat deze voorziening beschikbaar blijft, zodat u aan het einde van uw raadsperiode vol trots kunt zeggen: “Dat hebben we mooi geregeld samen met de bevolking?’