Vermilion: gevolgen gaswinning Noordwolde prima in te schatten

Noordwolde – Het bedrijf Vermilion Energy zegt dat prima in te schatten is wat de effecten zullen zin van de gaswinning bij Noordwolde. De gemeenten West- en Ooststellingwerf zijn naar de Raad van State gestapt om de gaswinning bij Noordwolde tegen te houden.

De gemeenten zijn vooral gepikeerd dat de minister alle procedures uit elkaar heeft getrokken, terwijl de nieuwe Mijnbouwwet van 2017 een coördinatieregeling voorschrijft.

Boring bijna voltooid

Vermilion heeft vanuit de bestaande put op de mijnbouwlocatie aan de Schapendrift nabij Noordwolde inmiddels een aftakking (WSF-01-S1) geboord om gas te kunnen winnen uit het westelijk deel van het gasveld “Weststellingwerf”. De werkzaamheden zijn bijna afgerond. Er zijn volgens woordvoerder Sybrich Wiersma meer dan tien putten in de directe omgeving geboord waarbij dezelfde lagen zijn aangeboord als met deze aftakking.

‘De eigenschappen van deze lagen zijn dus goed bekend en te voorspellen. Of er gas zit op de precieze locatie van de aftakking is daarentegen niet helemaal zeker.’ Het bedrijf wil niettemin de productie opvoeren van 30.000 naar 450.000 kuub gas, meer dan tien keer zoveel. De actualisatie van het winningsplan Weststellingwerf is volgens Vermilion ingediend vóór het boren van de aftakking WSF-01-S1. ‘Dit is met name gedaan om belanghebbenden vooraf al een helder idee te geven wat Vermilion van plan was met de boring en het winnen van gas uit de put.’

West- en Ooststellingwerf willen eerst meer keiharde informatie zien en willen dat Vermilion de nieuwe boorput voorlopig niet in gebruik neemt totdat de Raad van State over een paar maanden een zogenoemde bodemuitspraak over het winningsplan heeft gedaan.

Bodemdaling maximaal vier centimeter

Wiersma stelt dat vanwege deze onzekerheid bij de inschatting van de mogelijke gevolgen van gaswinning uit WSF-01-S1 is uitgegaan van de grootste redelijkerwijs te verwachten winning. ‘Geconcludeerd is dat bij het hoogste productiescenario de maximale bodemdaling vier centimeter is en dat het seismisch risico in de laagste risicocategorie valt.’

Vermilion voelt zich gesteund door risico-inschattingen van o.a. het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), TNO, Technische Commissie Bodembeweging en Mijnraad. ‘Hoogstwaarschijnlijk zullen de winning en de gevolgen dus kleiner zijn dan beschreven staat in het winningsplan.’

Na afloop van de boring, als de put getest is, zal Vermilion de resultaten bespreken met de toezichthouders. Sybrich Wiersma: ‘Mochten de putmetingen onverhoopt aanleiding  geven om te denken dat de gevolgen mogelijk toch groter zullen zijn dan verwacht, dan zal het winningsplan geactualiseerd worden, en opnieuw beoordeeld.’ Als er minder gas zit, en de gevolgen dus ook minder zijn, dan blijft het huidige winningsplan geldig.

Geen stikstofprobleem

Met hulp van het nieuwe rekenmodel dat het Rijk heeft aangeboden, concludeert Vermilion ook dat de stikstoofuitstoot rond de gaswinning op nul uitkomt. De Amsterdamse kortgedingrechter oordeelt daarom dat er geen natuurvergunning nodig is. Milieudefensie twijfelt aan de stikstofberekening, maar heeft die twijfel volgens de rechter niet goed onderbouwd.