Stellingwerven dringen aan op blokkade gaswinning nieuwe put bij Noordwolde

Noordwolde - Ooststellingwerf en Weststellingwerf vroegen donderdag aan de Raad van State om onmiddellijk een stokje te steken voor een nieuw winningsplan voor een gasveld rond de Drents-Friese grens.

Met het nieuwe plan wil gaswinbedrijf Vermilion, met goedkeuring van de minister van EZK, de gasproductie met een nieuw boorgat op de bestaande winlocatie aan de Schapendrift bij Noordwolde volgende maand opvoeren van 30.000 naar 450.000 kuub gas, meer dan tien keer zoveel.

De gemeentes zijn vooral gepikeerd dat EZK alle procedures uit elkaar heeft getrokken, terwijl de nieuwe Mijnbouwwet van 2017 een coördinatieregeling voorschrijft. Idee daarachter is dat alle aspecten van de gaswinning in één keer beoordeeld kunnen worden en omwonenden niet telkens naar verschillende rechters moeten.

Salamitactiek

De raadsman van de gemeentes betichtte de minister en Vermilion van salamitactiek: ,,Die coördinatieregeling is juist door de Tweede Kamer in de wet opgenomen om dit soort salamitactieken te voorkomen. Die regeling bestaat nog niet eens twee jaar en nu zet de minister hem alweer overboord door direct naar een uitzonderingsregel te grijpen.”

Tijdens de zitting bleek dat de vergunningen voor de proefboring, de vergunning voor het verhogen van de dagproductie en de wijziging van het winningsplan in verschillende procedures verleend of goedgekeurd waren.

Geen risico’s

Volgens een woordvoerster van EZK kon dat in dit geval niet anders omdat er te veel tijd tussen de verschillende aanvragen zat. En het zou ook nog geen probleem zijn, omdat er volgens EZK en Vermilion toch geen risico’s zijn. De bodemdaling zou niet meer dan de maximaal toegestane 4 centimeter bedragen. En er is volgens EZK en Vermilion geen, tot een verwaarloosbare kans op bodemtrillingen en schade aan gebouwen.

De gemeentes West- en Ooststellingwerf willen eerst meer keiharde informatie zien en willen dat Vermilion de nieuwe boorput voorlopig niet in gebruik neemt totdat de Raad van State over een paar maanden een zogenoemde bodemuitspraak over het winningsplan heeft gedaan. De raadsman van de gemeentes wees er nog nadrukkelijk op dat ook de Mijnraad twijfels heeft over het winningsplan en grote onzekerheden ziet.

De Raad van State doet binnen enkele weken uitspraak over het al dan niet blokkeren van het opvoeren van de gaswinning in Zuidwest-Friesland.