Friese Milieu Federatie vraagt om acute stillegging zonnepark Oosterwolde

Oosterwolde - De Friese Milieu Federatie (FMF) heeft de Rechtbank Noord-Nederland verzocht om per direct de werkzaamheden voor de aanleg van een zonnepark bij Oosterwolde op te schorten.

Hiertoe heeft de FMF een voorlopige voorziening aangevraagd. Deze voorlopige voorziening wordt donderdag behandeld.

De aanvraag voor een voorlopige voorziening volgt op een beroep dat de federatie eerder tegen de verleende omgevingsvergunning voor het zonnepark in Oosterwolde indiende. Dit beroep is nog niet behandeld. De werkzaamheden aan het zonnepark zijn al wel gestart.

Volgens de federatie gaat het daarbij omwerkzaamheden met 'onomkeerbare gevolgen'. 'Door graafwerkzaamheden worden beschermde kwaliteiten van het gebied onherstelbaar beschadigd. Bovendien is er nog geen stikstofontheffing is verleend', aldus de FMF.

Per direct opschorten

De FMF verzoekt de rechtbank om de werkzaamheden per direct op te schorten. Dit in afwachting van het oordeel van de rechtbank over het eerder ingediende beroep.

Het beoogde zonnepark moet met 51 hectare het grootste park in Friesland tot nu toe worden. Bij de locatiebepaling is volgens de milieufederatie echter niet genoeg rekening gehouden met het landschap, de cultuurhistorie en de bewoners. 'De enige reden voor de huidige locatiekeuze is dat twee partijen elkaar tegenkomen: een ontwikkelaar op zoek naar grond en een grondeigenaar die grond beschikbaar wil stellen voor zonne-energie', stelt de FMF.