Raad adviseert slechts over Schrieversronte en Stellingwerfs

Oosterwolde – De promotie van de streektaal het Stellingwerfs moet meer doelmatig en meer toekomstbestendig worden, zo vinden de colleges van de gemeenten Oost- en Weststellingwerf en de provincie. In Ooststellingwerf woedt al weken een principiële discussie over de vraag of de gemeenteraad hierover ook nog wat zeggen heeft.

Niet al het beschikbare geld gaat volgens de colleges automatisch meer naar het instituut de Stellingwarver Schrieversronte, maar een deel is beschikbaar voor het ondersteunen van alle denkbare projecten en activiteiten die bijdragen aan het Stellingwerfs. En dat is even slikken voor de streektaalorganisatie, die zich nu nog exclusief richt op de taal, literatuur, geschiedenis, volkskunde en identiteit van Stellingwerf. Die organisatie ziet allerlei zekerheden verdwijnen.

Collegebevoegdheid?

De vraag is nu of de gemeenteraad - na het vaststellen van de begroting voor 2020 - het protest van de Schrieversronte nog wil delen. De raadscommissie Samenleving in Ooststellingwerf is dinsdagavond aan zet. De raad dwong op 29 oktober namelijk af dat er toch eerst door de raad over gesproken wordt. Eenmansfractie Simon ter Heide zei toen dat het college ‘onbevoegd’ buiten de raad om een besluit had genomen. Ter Heide noemde het ‘te gek voor woorden’ dat buiten de gemeenteraad om de volledige exploitatie van de Schrieversronte op de kop wordt gezet.

Maar het college stelt in het daarna verstuurde voorstel aan de raad opnieuw dat het de bevoegdheid van het college is om de regeling vast te stellen en is op dat punt dus niet van mening veranderd. Het college ziet het standpunt van de commissie slechts als een advies, voordat het college van Ooststellingwerf op 17 december een definitief besluit neemt.

De veranderingen

Van de 138.000 euro (3 x 46.000) die via alle drie overheden nu naar de Schrieversronte gaat, wordt in het plan vanaf 1 januari 60.000 euro (3 x 20.000) gereserveerd voor projecten. Die moeten gericht zijn op het vergroten van de zichtbaarheid van de Stellingwerver taal en cultuur, het versterken van de Stellingwerfse identiteit en het bevorderen van het Stellingwerfs. ‘Friesland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf verwachten hierdoor gerichter ondersteuning te bieden aan het Stellingwerfs en een grotere diversiteit aan projecten te stimuleren.’

De gemeenten en provincie willen daarnaast meer zicht hebben op de organisatie, uitvoering en kosten van dergelijke projecten. Daarbij speelt dus ook mee dat de Schrieversronte over 2018 een exploitatietekort van bijna 4000 euro heeft. Een groot deel van het subsidiebedrag ging nu op aan (vaste) salariskosten. De overheden willen dat er meer geld besteed wordt aan activiteiten. ‘Dit betekent omvormen van de Schrieversronte tot een regie-organisatie met minder vaste salariskosten en meer uitvoerende activiteiten.’