Iepen Mienskipfûns steunt 23 projecten in Zuidoost Fryslân

23 projecten in Zuidoost Fryslân krijgen subsidie van het Iepen Mienskipfûns. In totaal gaat er 400.000 euro naar leefbaarheidsprojecten.

Moeders Ondersteunen Moeders (MOM) is één van de ontvangers. Het doel van de stichting is dat moeders sterker worden, elkaar weten te vinden en informatie uitwisselen zodat het makkelijker wordt om een kind met een beperking op te voeden en te begeleiden. De stichting ontvangt 3.000. Het project kost 7.992 euro.

Zuidoost Fryslân houdt woensdag 15 januari een projectenpitch. Initiatiefnemers krijgen dan opnieuw de kans om in vijf minuten hun project te presenteren aan het adviesplatform. De pitch is van 18.00 tot 21.00 uur in ’t Buurthuus in Noordwolde.