25 miljoen moet Zuidoost Friesland vitaal en veerkrachtig maken

De regio Zuidoost Friesland vraagt 25 miljoen euro aan het Rijk voor een vitale en veerkrachtige welvaart

Met dit geld willen vijf gemeenten in samenwerking met de provincie en Wetterskip Fryslân ontwikkelingen als krimp, vergrijzing, klimaatverandering en energietransitie de baas zijn.

De 25 miljoen maakt extra en innovatieve maatregelen mogelijk en geeft een positieve impuls aan het perspectief voor de regio. In het voorjaar van 2020 maakt het Rijk bekend of deze ‘’regiodeal’’ doorgaat.

Onder de regio vallen Heerenveen, Oost- en Weststellingwerf, Opsterland en Smallingerland.