Techniekcentrum moet bedrijfsleven en onderwijsinstellingen samenbrengen

Het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en de overheid nauwer laten samenwerken in Zuidoost Friesland. Dat is het doel van het Techniek Expertise Centrum (TEC). Het werd opgericht omdat er de aankomende jaren door de overheid, bedrijven en scholen ruim 4 miljoen euro geïnvesteerd wordt in het techniekonderwijs.

Afgelopen week was de aftrap van het project in Drachten.

Scholen die meewerken aan het project zijn het Liudger op diverse locaties, het Stellingwerf College in Oosterwolde, het Singelland op diverse locaties, het Gomarus College in Drachten, VSO De Zwaai in Drachten, Het Friesland College in Drachten, de Friese Poort in Drachten en HAVOtop in Burgum.