Dorpskerk zoekt vrienden

Oosterwolde - De Dorpskerk Oosterwolde zoekt ‘vrienden’. Zij zijn hard nodig om het monumentale gebouw in stand te kunnen houden.

De eigenaar van de Dorpskerk is per 28 december 2018 de Stichting Vrienden van de Dorpskerk. Haar doel is het in standhouden en exploiteren van de Dorpskerk, inclusief de klokkenstoel en het unieke Noorman-orgel.

‘De Dorpskerk is er voor de hele gemeenschap en beschikbaar voor allerlei activiteiten, zoals concerten, lezingen, tentoonstellingen, kerkdiensten in de streektaal, trouw- en rouwdiensten. De stichting verhuurt de dorpskerk voor deze activiteiten’, legt voorzitter Jannes Stoker uit. Er is echter dringend geld nodig voor het onderhoud van de kerk, haar klokkenstoel en voor de exploitatie. ‘Alle hulp en steun is welkom’

Wie wil helpen, kan contact op met één van de bestuursleden. Alle contactgegevens zijn te vinden op de website www.dorpskerkoosterwolde.com.