Overpeinzing
Door de Stellingwerver kerkgemeenschap

Leven met aandacht

De laatste tijd is er veel onrust in onze samenleving. Er werd gedemonstreerd, door klimaatstakers, boeren, bouwvakkers, onderwijzers en werkers in de zorg.

Dat gaat nog wel even door, want ondanks enkele maatregelen, zoals 100 km rijden op de snelweg, zijn de problemen nog niet opgelost. Waar komt die onvrede vandaan? Misschien heeft de gerichtheid op groei en steeds meer willen hebben toch een grens? De verschillen tussen rijk en arm zijn te groot geworden en de milieuproblemen stapelen zich op. Hoe heeft het toch zover kunnen komen?

De oorzaak zou wel eens een gebrek aan aandacht kunnen zijn. Aandacht voor anderen, voor onszelf, voor de aarde en voor wat echt waardevol is in het leven. Het leven is in deze tijd heel jachtig en druk. Er is van alles te doen en we willen van alles meemaken. Rust en stilzitten is er niet meer bij. Of kunnen we daar ook moeilijk mee omgaan, omdat er dan allemaal vragen op ons afkomen? Is het ook een vlucht voor onszelf? Hebben we nog echt aandacht voor wat er diep in ons leeft, kunnen we onszelf zijn, ook met onze vragen en twijfels? Staan we stil bij wat echt van waarde is: Liefde, geluk, vriendschap? In onze samenleving is de tijd voor aandacht wegbezuinigd, alles is gericht op resultaat en economische groei. Maar dat gaat ten koste van mensen en van het milieu. En dat lijkt me geen goede zaak.

Aandacht heeft ook een spirituele kant: Filosoof Wil Derkse schreef daarover in het boek ‘Een levensregel voor beginners’. Het gaat over de spiritualiteit van de bekende monnik Benedictus, die ons vraagt om af te rekenen met egotripperij en multitasking en om echt aandacht te hebben voor wat er op dit moment is en jezelf te bekwamen in luisteren. Het lijkt me noodzakelijk dat er meer ruimte komt voor deze aandacht en we kunnen er zelf al mee beginnen. Door in deze tijd van voorbereiding op Kerst met aandacht in het leven te staan.

Sinds 8 september ben ik als predikant verbonden aan de Protestantse Gemeente Oudwoude-Westergeest, daarom is dit mijn laatste column.

 Lieuwkje Cnossen, Predikant Protestantse Kerk Nederland