Grote zorgen in raad over exploitatie Biosintrum

Oosterwolde – De gemeenteraad van Ooststellingwerf maakt zich grote zorgen over de toekomst van het nieuwe Biosintrum in Oosterwolde en trapte dinsdagavond op de rem. Het enthousiasme over 't kenniscentrum 'biobased economy' slaat duidelijk om. Het visitekaartje van de gemeente voldoet nog niet aan de verwachtingen en er is extra geld nodig. Het college wil een lening met € 250.000 verhogen.

De bouwkosten van het Biosintrum bedroegen 3,6 miljoen euro: € 1 miljoen gemeente, € 1 miljoen subsidie provincie en € 1,6 miljoen lening van de gemeente. Dat bedrag van de lening zou dus nu € 1,85 miljoen moeten worden. Door het college werden onvoorziene kosten opgevoerd, die volgens leden van de raadscommissie binnen de begroting hoorden, zoals de kosten van de opening en de leges van de bouwvergunning.

Jakob Baar (VVD): ‘Hoe kan het dat de kosten zo verkeerd zijn ingeschat?’ Hij wilde veelzeggend weten wat er gebeurt bij een faillissement. Jelke Nijboer van collegepartij de PvdA: ‘Het is schrijnend, we maken ons grote zorgen.’ Ooststellingwerfs Belang deelde de kritiek. ‘Die kosten hadden bekend moeten zijn.’

Raad voorspelt problemen met terugbetalen lening

De gemeenteraad had eerder uitgesproken dat een lening van 1,6 miljoen de limiet was. ‘Geen cent meer’, vond toen ook het CDA. Gé Bouma vond het extra lenen van geld nu als enige toch de best mogelijke oplossing. ‘Ik ga er vanuit dat ze het terug kunnen betalen.’ Maar waar haar optimisme op gebaseerd was, bleef onduidelijk. D66 was destijds al tegen die lening, omdat die fractie er van overtuigd was dat het hier niet bij zou blijven. Tammo Munting: ‘Het is niet echt leuk gelijk te krijgen.’ Berend Leistra van de ChristenUnie: ‘We worden voor het blok gezet, niet handig, die hogere lening komt er niet.’

De VVD constateerde dat de aflossingsperiode van een verhoogde lening in het voorstel slim is verlengd van 20 naar 40 jaar. Maar ook dan moet er nog € 46.250 per jaar worden afgelost. Dat leidt volgens de VVD en D66 onherroepelijk tot problemen. Tammo Munting: ’Dat kunnen ze gelet op het exploitatieoverzicht nooit betalen.’ Het personeel, dat volgens D66 toch echt bij het Biosintrum rondloopt ,staat daarin niet eens opgenomen. Munting constateerde bovendien dat het Biostrum deels gebruikt wordt als regulier zalencentrum en dat er dus sprake is van oneerlijke concurrentie en misschien zelfs ongeoorloofde staatssteun. 

Biosintrum 'geen zinkend schip'

Het regende kortom gedetailleerde vragen. Voor burgemeester Harry Oosterman was dat reden om het voorstel voor een verhoogde lening maar direct van de raadsagenda voor volgende week te halen en de behandeling een maand uit te stellen. Hij was het niet eens met de beeldvorming in de raad. ’Te negatief. Het is buitengewoon goed gegaan. Dat er zorgen zijn snap ik. Dit was slechts een conceptbegroting. De echte cijfers heb ik over een jaar, maar de inkomsten moeten omhoog. Er vinden gesprekken plaats met bedrijven die willen participeren, maar daar heb ik geen grip op. Het gaat absoluut de goede kant op, de basis is goed. Het is geen zinkend schip.’ Maar hij stelde de gemeenteraad daarmee allesbehalve gerust.