De Terugkeer van de Joodse Kinderen

Fryslân - In 1942 en 1943 zijn naar schatting 210 Joodse kinderen uit Amsterdam naar Friesland gesmokkeld en bij Friese gezinnen ondergebracht. De Friese media willen deze 210 ‘kinderen’ -voor zover ze nog in leven zijn- opsporen.

Waar zijn ze opgevangen, waar zijn ze gebleven, hoe is het ze vergaan? Voor deze speurtocht roepen de media de hulp in van de Friese bevolking. Het is een bijzondere oorlogsgeschiedenis, waarin naast deze kinderen ook het Friese verzet, maar vooral ook heel veel gewone gezinnen een prominente rol hebben gespeeld. Sommige van deze kinderen hebben nog altijd contact met hun pleegouders van toen.

Navertellen

De groep die het nog na kan vertellen wordt steeds kleiner. En de tijd om hun verhalen en nalatenschap door te geven aan volgende generaties steeds korter. De Leeuwarder Courant, het Friesch Dagblad, Omrop Fryslân, Stichting De Verhalen en Tresoar werken samen in het project De Terugkeer van de Joodse Kinderen, om dit bijzondere stuk Friese geschiedenis vast te leggen en er voor te zorgen dat het bewaard blijft.

In de kranten, op radio, tv of op de speciale website, op Facebook, kortom op alle mogelijke manieren en podia zal de voortgang van het project te volgen zijn, ook in dit weekblad. Daarnaast worden in samenwerking met FryslânDOK voor NPO 2 en Omrop Fryslân TV vier documentaires gemaakt. Provincie Friesland verleent subsidie.

Onderduikdagen

De zoektocht loopt tot mei 2020. Dan vieren en gedenken we dat ons land 75 jaar geleden is bevrijd. Op 1, 2 en 3 mei staan tijdens de onderduikdagen de levensverhalen centraal van de Joodse kinderen die naar Friesland zijn gesmokkeld. Het is de bedoeling op één van de dagen zoveel mogelijk van deze ‘kinderen’ hun verhaal te laten vertellen in het huis of de plaats waar ze ooit ondergedoken hebben gezeten. De verhalenroute is voor een breed publiek toegankelijk.

Daarnaast schreef Gerard van der Veer van Stichting De Verhalen een theatervoorstelling, op basis van het levensverhaal van Lea Tropp, een van de Joodse kinderen die naar Friesland werd gebracht. De première is op 15 april, de dag dat Friesland werd bevrijd, in de Amsterdamse synagoge. Daarna gaat de voorstelling via de destijds gebruikte smokkelroute op reis. Onderweg wordt gespeeld in Lemmer, Abbega, Sneek en Leeuwarden.

Universeel verhaal

De ‘Joodse kinderen’ die nog leven zijn volgend jaar tussen de 77 en 90 jaar. Hun verhaal is een universeel verhaal dat tot op de dag van vandaag duurt, dat vertelt wat oorlog met mensen doet en dat niet ophoudt als de vrede eenmaal is getekend. Een verhaal waarin ook de moed van de Friese gemeenschap gezien wordt, en de waarden worden benoemd van een samenleving die zich bekommert om kinderen in nood.

www.joodsekinderen.nl

info@joodsekinderen.nl