Lichtmonument vergroot bewustzijn over WOII

Oosterwolde - Ooststellingwerf haakt in op het project ‘Levenslicht’ van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Het project is bedoeld om het bewustzijn te vergroten dat Joden, Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vervolgd, gedeporteerd en vermoord.

Het project ‘Levenslicht’ bestaat uit het tijdelijk tentoonstellen van 104.000 (gelijk aan het aantal slachtoffers uit Nederland) lichtgevende stenen, verspreid over de gemeenten waar Joden, Roma en Sinti zijn vervolgd. De lichtgevende stenen zijn ontworpen door kunstenaar Daan Roosegaarde.

‘We vieren 75 jaar bevrijding met defilés met Canadese, Amerikaanse en Poolse veteranen en andere festiviteiten’, zeg Gerdi Verbeet eerder als voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. ‘Maar we willen óók stilstaan bij het einde van de Holocaust. We willen dat doen op een ingetogen, maar actieve manier. Een manier van herdenken die recht doet aan de schande van de Jodenvervolging.’

Joodse werkkampen

De gemeenteraad ziet het monument als een eenmalige tijdelijke aanvulling op de bestaande oorlogsmonumenten. Er is een bedrag van 2000 euro mee gemoeid als bijdrage in de productie- en distributiekosten. De lichtgevende stenen moeten tussen 22 januari en 2 februari tijdelijk tentoon gesteld worden op een prominente, relevante plaats in een gemeente, bijvoorbeeld op een druk plein, bij een van de voormalige Joodse werkkampen, bij een voormalig woonhuis van vervolgden of bij een bestaand oorlogsmonument. Het kan op een locatie binnen of in de open lucht, eventueel zelfs elke avond op een andere plek. Gemeenten mogen er hun eigen activiteiten en rituelen aan toevoegen.