‘Gemeente heeft jeugdraad nodig’

Oosterwolde - Om de jeugd te betrekken bij de politiek moet Ooststellingwerf weer een jeugdraad krijgen. Die jeugdraad moet met ingang van het schooljaar 2020-2021 worden ingesteld.

De jeugdraad mag gevraagd en ongevraagd advies geven aan de gemeenteraad. Deze jeugdraad bestaat idealiter uit 21 leden, afgevaardigd door alle scholen in de gemeente. De 17 basisscholen leveren 1 afgevaardigde uit groep 7/8 en alle middelbare scholen 2 afgevaardigden uit klas 1. Die schoolvertegenwoordigers worden jaarlijks gekozen.

Wethouder Esther Verhagen vindt dat het dan wel op een vernieuwende manier moet en niet zoals jeugdraden eerder. Bovendien daagde ze de raad uit zelf een budget te vinden.