Raad Ooststellingwerf vindt verhoging OZB ‘te ingrijpend’

Oosterwolde – De forse verhoging van de OZB in Ooststellingwerf is deels van de baan. Zelfs de drie collegepartijen noemden in een aangenomen motie de voorgestelde verhoging ‘te ingrijpend’. Ze halveerden zo ongeveer die extra geraamde inkomsten.

Het college koos er in de begroting voor om met terugwerkende kracht de OZB fors te verhogen. Het ging voor woningen om 7,5% en voor ondernemers ruim 60%. Het college noemde dat in het begrotingsvoorstel ‘inhaalindexatie’, omdat de OZB al jaren niet meer was verhoogd. GroenLinks was toch opvallend als enige ronduit voor verhogen, mits je de besteding maar goed uitlegt. Henk Vos: ‘Met meer geld kun je meer doen. Onze kiezers begrijpen dat wel.’

De VVD was net als StellingwerfPLUS en D66 tegen. Tammo Munting (D66) noemde het een ‘absurde en meer dan verschrikkelijke’ verhoging van de OZB. De ChristenUnie wees op de 1,8 miljoen euro die in 2018 aan de algemene reserves was toegevoegd. Daardoor was volgens Berend Leistra deze ‘draconische maatregel’ niet nodig. De VVD verweet het CDA ‘kiezersbedrog’.

Verhoging OZB afgezwakt

De collegepartijen, met deze dag structurele steun van de eenmansfractie van Simon ter Heide, wilden geen onderscheid maken tussen woningen en andere panden. Het voorstel zou bijvoorbeeld dus ook geleid hebben tot een forse OZB-verhoging voor dorpshuizen. Ze deden het (aangenomen) voorstel om de verhoging te beperken tot 3% in 2020 en daar bovenop een verhoging met 1,5% in 2021. In de praktijk betekent het € 265.000 minder aan extra inkomsten dan eerder begroot.

Meevaller Rijk

Dat zelfs de collegepartijen lastenverzwaringen afzwakten had ook wel een reden. Vorige week werd bekend dat het Rijk met mee geld over de brug komt. Voor 2020 gaat het om zeven ton. Zonder die meevaller stevende de gemeente af op een tekort van € 1,8 miljoen euro in 2020, dat zou oplopen naar €  3,3 miljoen in 2023. Het college wilde de meevaller niet in het begrotingsdebat betrekken, maar het geld speelde voor de fracties niettemin wel een rol bij de te maken keuzes. Tammo Munting (D66): ‘Je kan niet doen alsof je van niks weet.’

Oppositie vangt vooral bot

De oppositie probeerde urenlang tevergeefs nog wat meer te sleutelen aan de voorliggende begroting. De rijen waren vooraf al gesloten, zo stelde Berend Leistra van de ChristenUnie bitter vast. Hij was kritisch over voorstellen, die volgens Leistra de gemeentelijke organisatie verrijken. Daar wordt dus niet bezuinigd. ‘Hogere lasten voor de burger en de gemeentelijke organisatie breidt gewoon uit.’ Het ging hierbij om een structureel bedrag van € 325.000.

Ook Jakob Baar van de VVD en Wolter Slager van WijLokaal waren kritisch om met dat geld extra personeel aan te stellen om ambities waar te kunnen maken. Slager: ‘Dan stel je de ambities bij.’ Marcel Moes (StellingwerfPLUS) : ‘Hoe haal je het in je hoofd als je geld tekort komt om hier extra geld aan uit te geven.’ Maar ook nu weer toonde GroenLinks begrip. De collegepartijen beperkten per motie wel het bedrag tot € 200.000 en eventueel nog € 125.000 in 2021.

De toeristenbelasting gaat wel volgens plan vanaf 2021 toch van € 1 per nacht naar € 1,40. Kinderen tot 4 jaar worden er van vrijgesteld. Er komt een stapsgewijze verhoging van de forensenbelasting van € 15.000 in 2020 naar € 60.000 in 2023. En er komt een ambitiefonds van 1,5 miljoen euro, hoe mordiscus WijLokaal, StellingwerfPLUS en de ChristenUnie daar ook tegen waren. Daarmee wordt het college meer ruimte gegeven zelf initiateven te nemen en staat de gemeenteraad meer op afstand. De PvdA en het CDA willen wel een vinger aan de pols houden bij de besteding. Ook OoststellingwerfsBelang benadrukte bij dit onderwerp het budgetrecht van de raad.