‘Milieuvergunning Prikkedam moet worden ingetrokken’

Groningen – De bestaande milieuvergunningen voor het motorcircuit de Prikkedam in Makkinga hadden allang ingetrokken moeten worden. Dat stelde advocaat C.R. Jansen namens de familie Van Rossem bij de bestuursrechter in Groningen.

Gelet op het feit dat er al zeven overtredingen van de geluidsnormen zijn vastgesteld – en dwangsommen zijn opgelegd – is het volgens advocaat Jansen onrealistisch te denken dat het motorsportvereniging ooit wel aan de normen zal voldoen.

De gemeenteraad heeft de afgelopen weken een nieuw bestemmingsplan vastgesteld en op basis van de voorwaarden die daarin staan komt er ook weer een nieuwe milieuvergunning. De gemeente is al met de motorsportvereniging daarover in gesprek. Jansen is er van overtuigd dat de Raad van State ook dit nieuwe bestemmingsplan weer zal vernietigen. De familie Van Rossem, die als buren de overlast van het circuit meer dan zat zijn, vecht dat plan dus ook daar aan.

‘Intrekken vergunning is nu nog een te zware stap’

Maar het draaide dinsdag dus om de bestaande milieuvergunningen van gemeente en provincie. Daarin wordt bepaald hoeveel er getraind en geracet mag worden op het circuit. Die geluidsvoorschriften worden niet nageleefd en de dwangsommen vormen daarvan volgens advocaat Jansen het levende bewijs. De rechter: ‘Hoeveel overtredingen moeten worden vastgesteld voordat het wel genoeg is?’

Voor de delegatie van de gemeente telde vooral dat het intrekken van de milieuvergunning het zwaarste middel is en dat je eerst wel het andere handhavingstraject moet afwerken. Kortom: heeft de gemeente in alle redelijkheid deze keuze mogen maken of dwingt de rechter de gemeente het intrekken van de milieuvergunning opnieuw af te wegen? Dat lijkt in deze procedure bij de bestuursrechter het maximaal haalbare voor de bezwaarmakers.

Van Rossem ziet geen toekomst voor circuit

Bestuursrechter Fred Bruinenberg constateerde wel dat dus iedere keer als er een geluidsmeting wordt gehouden er dus ook sprake is geweest van een overtreding. Roel van Rossem is er heilig van overtuigd dat de vereniging nu en ook in de toekomst niet aan de regels kan voldoen. ‘Het lukt de gemeente Ooststellingwerf al veertig jaar niet om het binnen de regelgeving te regelen.’ Een andere rechter vroeg zich af wat nu eigenlijk de inzet van deze procedure is, als blijkbaar geen enkele maatregel tot tevredenheid leidt. ‘Ziet u nog een mogelijkheid dat het circuit daar blijft?’ Het antwoord van Roel van Rossem: ‘Elektrische motoren, ingraven, overdekken of verplaatsen.’

Geluidsscherm ter discussie

Dat het bestaande geluidsscherm wordt vervangen door een nieuwe, dat hoger en langer wordt is voor het echtpaar Van Rossem geen reden voor optimisme. De gemeente denkt wel dat het nieuwe scherm ‘geluidstechnisch’ voldoende is om te komen tot een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

De Van Rossem’s vochten ook de bouw van het bestaande geluidsscherm dinsdag aan. Of dat scherm wel of niet werkt is niet relevant, zo zei hun advocaat. De bouwvergunning is door eerdere uitspraken van rechters immers niet gebaseerd op een geldig bestemmingsplan. Volgens advocaat Marita Jansen van de motorsportvereniging is er dus omgekeerd daarom ook niet gebouwd in strijd met een bestemmingsplan. Ze vond dat de gemeente goed verwoord had waarom vooralsnog is afgezien van het intrekken van de milieuvergunning en verwacht dat de rechter dat ook vindt. Dat weet ze binnen zes weken.