Milieutoets achterwege voor plannen sportpark Waskemeer

Het college in Ooststellingwerf heeft besloten dat er geen milieueffectrapportage opgesteld wordt voor de aanleg van een extra veld en uitbreiding van een ander veld van sportpark ’t Ald Leger in Waskemeer.

Volgens het college heeft onderzoek naar de gevolgen van de plannen van het sportpark uitgewezen dat er geen sprake is van nadelige effecten voor het milieu. De verwachting is ook niet dat een milieutoets nieuwe inzichten oplevert om ‘de belangen van het milieu’ in de te verlenen vergunningen beter te overwegen, aldus b. en w.

Voetbalvereniging Waskemeer wil een nieuw wedstrijd- en trainingsveld, inclusief kleedkamers en verlichting, aanleggen op een agrarisch perceel naast het huidige complex. Dat moet een zogenoemd Wetra-veld worden, een natuurgrasveld met een kunstmatige bodem. Daarnaast wil de voetbalvereniging het bestaande trainingsveld met kleedkamers en verlichting uitbreiden.

Door gemeenten worden verschillende soorten onderzoek gedaan op basis waarvan omgevingsvisie kunnen worden opgesteld, zoals onderzoek naar de ecologie en archeologie.

In het onderzoek dat Ooststellingwerf heeft laten uitvoeren is ook de kans op licht- en geluidhinder meegenomen. De verwachting is dat ook op dat punt geen significante nadelige effecten optreden. De hoeveelheid stikstof die vrijkomt bij de aanleg van het veld blijft onder de wettelijke norm.