Gemeentebalie werkt op afspraak

Oosterwolde - De balie van het gemeentehuis in Oosterwolde gaat van 1 februari tot 1 oktober 2020 op dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag uitsluitend op afspraak werken. Het gaat om een pilot.

De verwachting is dat het aantal bezoekers aan de balie, wat de ‘traditionele burgerzakenproducten’ betreft, de komende jaren afneemt. Inwoners maken steeds vaker gebruik van digitale middelen om contact te zoeken met de gemeente. Ook verwachten burgers dat steeds meer producten digitaal kunnen worden aangevraagd en afgehandeld. Mensen komen na eigen onderzoek op internet vaak ‘goed beslagen ten ijs’ bij de het gemeentehuis. Gevolg is dat de beantwoording van die vragen meer aandacht vraagt en kennis vereist en daardoor meer tijd neemt.

Vrij inlopen en koopavond

Voor bezoekers van het gemeentehuis op de ochtend verandert er niets. Gedurende de openingstijden kunnen zij ‘vrij inlopen’. Hetzelfde geldt voor de bezoekers van de ‘koopavond’ op donderdag.