N351 en N381 krijgen vaste trajectcontroles

Op de N351 en N381 worden tussen eind 2019 tot eind 2020 trajectcontrolesystemen geactiveerd. De systemen om de snelheden te meten zijn inmiddels aangelegd.

De N351, die loopt van Urk tot Oosterwolde, en de N381, van Drachten tot Emmen, vallen volgens het Openbaar Ministerie onder de provinciale wegen met een hoog ongevalspercentage, een snelheidsprobleem en andere risicofactoren die de verkeersveiligheid beïnvloeden.

Door heel Nederland zijn op twintig N-wegen trajectcontrolesystemen aangelegd. De systemen worden eerst uitgebreid getest en gaan daarna van eind 2019 tot najaar 2020 één voor één in handhaving.

Tot nu toe zijn er alleen trajectcontrolesystemen langs rijkswegen. Dat er ook trajectcontroles plaatsvinden op het onderliggend wegennet, wegen die niet in het bezit zijn van het Rijk, is nieuw.

Wellicht eerder al tijdelijke flitspalen

Tot de trajectcontroles in werking treden, wordt bekeken of er nu al tijdelijke flitspalen langs de betreffende wegen geplaatst kunnen worden.

De systemen worden, voordat ze in gebruik worden genomen, uitvoerig getest door de leverancier en door het Nederlands Meetinstituut (NMi), de beheerorganisatie van het Openbaar Ministerie en het Centraal Justitieel Incassobureau.

Als een trajectcontrole in werking gaat, wordt dit minimaal een week vooraf aangekondigd en worden er stickers op de blauwe aankondigingsborden langs de weg geplakt.